Ordførerens info uke 35

24 aug

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: åpning av Servi Cylinderservice sine nye haller, felles samferdselsstrategi for Fosen og møte i fellesnemnda Rissa og Leksvik.

Da er ferien over for de fleste, skole og barnehage er i gang, og vi har endelig fått en lang finværsperiode.

Tirsdag var det Workshop i arbeidet med å få til en felles samferdselsstrategi for Fosen. Meget bra dag, der det ble jobbet godt, og der vi var enig om mye. Neste generasjons ferger ble diskutert, det samme med buss, hurtigbåt og veivedlikehold. Stor enighet om at bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden er et overordna mål. Bra!

Fosen samferdsel

Det første styremøte i Stiftelsen Stadsbygd prestegård ble avholdt. Vi gjør en offisiell henvendelse til Opplysningsvesenets Fond (OVF) om å få kjøpe prestegården.

Torsdag var det duket for storslått åpning av Servi Cylinderservice sine nye haller og ny maskinpark. Totalt er dette en investering til 70 millioner. Flinke ansatte er grunnen til at eierne, FERD, velger å satse så stort i Rissa. Det ble mye velfortjent skryt av FERD som offensive, satsingsvillige eiere. Utbyggingen er svært viktig for bedriften for å kunne møte framtida på en konkurransedyktig måte. Petter Bakøy AS har vært byggherre, og fikk ros for arbeidet, samtidig som de også er med på eiersiden av den ene hallen – sammen med Rissa Invest AS (Stadsbygd Sparebank, Rissa Kraftlag og Rissa Utvikling).

Servi6

Forrige lørdag var det Rissa-Martna med svært mange besøkende, rekordmange boder, nytt telt og mange gode tilbakemeldinger. Takk til arrangørene, som skal bygge opp arrangementet enda mer i kommende 2 år.

Ukene før det var det ”Restaurant Integrering” på Hotellet. Et meget, meget godt tiltak – med mye god mat. Håper suksessen blir gjentatt!

Mat

Lørdag var det en særdeles sprek 100-åring som ble feiret, Kissi Brødreskift. Sprek, aktiv og samfunnsengasjert. Det var svært interessant å slå av en prat med jubilanten.

Kissi 100

Søndag var det Åpen Gård på Stoum Gård, Skaugdalen, med åpning av Anne B. Ragde, det var demonstasjon av saueklipping og omvisning i det nye, flotte fjøset. Svært mange møtte opp i det fine været.

ÅpenGård

Søndag var det også familiedag i Vanvikan, med kommunestand, mange boder, crossoppvisning, zippline og mye annet. Også her var det mye folk.

Vanvikan3

Nå på onsdag blir det KystNorge-møte, torsdag er det møte i fellesnemnda Rissaog Leksvik. På dagsorden står blant annet: informasjonsarbeid, prosessen i Trøndelagsfylkene og økonomistatus i begge kommuner samt økonomi i ny kommune. Både Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil være representert i møtet.

Det er også formannskapsmøte torsdag, der vi har tre drøftingssaker på agendaen; valgnemnda, valgstyret og arbeidsmiljøsatsing. Fredag er det møte i Administrasjonsutvalget (ASU).