Ordførerens info uke 36

31 aug

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Viktig informasjon gitt i fellesnemnda til Rissa og Leksvik og kommunestyremøte førstkommende torsdag.

I forrige uke var det en del jobbing med prosessen Rissa-Leksvik. Torsdag kom det en meningsmåling som viste at et stort flertall av innbyggerne i Rissa var for sammenslåing, men at 48 % i Leksvika sa ja. Torsdag var det også møte i fellesnemnda til Rissa og Leksvik. Her var det lagt vekt på å komme med det vi har av ny informasjon og svar på spørsmål innbyggerne er opptatt av. NTE har vært et viktig tema, der fylkesrådslederen i Nord-Trøndelag har kommet med en svært viktig erklæring om framtidig fordeling av eierandelene til NTE.

NTE2

Et annet tema det har vært spørsmål og diskusjon rundt, er kommuneøkonomien i Rissa og Leksvik. Her er det riktige oppsettet, som viser at Rissa har 242 millioner i formue i tillegg til aksjene i Trønderenergi.

Gjeld2

Det ble også gitt god informasjon rundt prosessen med sammenslåing av trøndelagsfylkene.

Fredag var det møte i administrasjonsutvalget (ASU). Et viktig punkt her er arbeidsmiljøsatsingen. Som i fjor har sykefraværet sunket jevnt i første halvår, og i juni var det på ca 7,7 %.

Denne uken er det møte i styringsgruppa for nybygg oppfølgingstjenesten og møte i Rissa Utvikling. I RU skal følgende saker behandles: prosjektet «På rett spor», lærlingeordningen ved NorYards Fosen, opprettelse av skadefellingslag i Rissa, og 8 søknader om støtte fra næringsfondet.

Onsdag er det fylkesmannskonferanse. Torsdag er det kommunestyremøte med blant annet følgende saker: renovering eller nybygging Mælan og Stadsbygd skole og sluttbehandling av kommunedelplan trafikksikkerhet 2014-2026.

TSU

Vi skal også gi en uttalelse til høring om ferjeanbud 2019, og det er lagt opp til sluttbehandling av reguleringsplan for Kvithyll næringsområde (Vikingbase).

Vikingbase11

På forespørsel fra SV i Rissa vil det også bli en sak der Rissa kommune gir en uttalelse til finansdepartementets høringsnotat om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner (verk og bruk). Så blir det også gitt status på arbeidet med kommunesammenslåing.

Fredag er det møter med fylkesmannen, MIST (Museene i ST) og Hysnes Helsefort.

Til helgen er det Metusalemfestival.