Ordførerens info uke 38

14 sep

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Marine Harvest godt i gang med bygging og besøk av kulturminister og utenriksminister.

Mandag var det møte i styringsgruppa for Stadsbygd omsorgssenter. Der fikk vi et foredrag om hvordan vi best får til en god prosess og involvering av både brukere, ansatte, og leverandører i arbeidet med det nye omsorgssenteret. I tiden framover vil det bli lagt mye vekt på bred involvering av innbyggere og ansatte.

Oppf3

Mandag var det også møte med eldrerådet, der vi diskuterte hvordan de i neste periode skal komme bedre inn i de politiske prosessene. Vi møtte Marine Harvest på Rødberg. De har kommet godt i gang med sitt første bygg.

MarineHarvest2

Tirsdag arrangerte næringslivet i Trondheimsregionen «Manifestasjon 2015». Innovasjon Norge og Erna holdt hovedinnledning for 850 deltagere. Trondheimsregionen skal være den regionen i Norge der det er enklest å skape nytt og videreutvikle eksisterende næringsliv.

Erna7

Onsdag var det møte med pensjonistforeningene i Sør-Trøndelag – i Sørfjorden.

Trondheimsfjordbru-prosjektet kom et viktig steg nærmere, ved at Rissa Utvikling engasjerte Olav Ellevset til å arbeide med Trondheimsfjordbrua. Han har tidligere ledet arbeidet med ferjefri E39 på Vestlandet og har derfor stor kompetanse på området. Han vil være en stor ressurs for å bringe arbeidet videre.

Brua

Torsdag var det møte med AtB og medlemsmøte i Fosen Industriforum – der Ola Borten Moe fortalte om hvordan han ser for seg framtida innen olje- og gass.

Fredag var det møte med kulturministeren på Kystens arv om nytt kystkulturmuseum. Lørdag var det Bygdas dag på Stadsbygda, med fint vær og godt oppmøte. Utenriksministeren holdt velkomsttale med nytt om flyktninger, Syria og Norges rolle.

Ellers har det vært en uke preget av valg og valgkamp.