Ordførerens info uke 40

28 sep

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Usikkerhet rundt Noryards Fosen, MIST godkjente byggeplanene for nytt kystkulturmuseum på Stadsbygd og kommunestyremøte på torsdag.

Noryards Fosen mottok før helgen kansellering av BOA IMR AS ordre på BN. 92, og situasjonen på verftet er for tiden mer spennende enn vi setter pris på. Rissa kommune er i tett dialog med bedriften og blir løpende orientert om situasjonen. Vi vil selvfølgelig også være på tilbudssiden dersom det er noe vi som kommune kan bidra med. Det blir noen nervepirrende dager framover – der vi håper det kommer en løsning for verftet.

Toppledelsen og styret til Opplysningsvesenets Fond (OVF) besøkte onsdag Stadsbygd Prestegård. Johan Rein og Bernt Brevik fortalte historien om eiendommen og menneskene her, og vi diskuterte muligheten for at stiftelsen Stadsbygd Prestegård kan bli en pilot på hvordan slike bygg kan overtas av lokale interessenter i framtida. Stiftelsen består av totalt 8 organisasjoner som alle vil være fremtidig viktige bidragsytere til å ta vare på eiendommen.

Prest OVF

Torsdag var det en stor kriseberedskapsøvelse i Rissa, der skoleelever var involvert i en trafikkulykke. På gjennomgangen etter øvelsen fikk vi se hvor mange som var involvert. Tror alle var godt fornøyd med øvelsen og læringsutbyttet. Som kommune er vi veldig opptatt av å trene på forskjellige krisesituasjoner, slik at vi står bedre rustet til å håndtere utfordrende ulykker og kriser i framtida.

Krise

Torsdag godkjente Museene i Sør-Trøndelag (MIST) byggeplanene ved Kystens Arv. Dette var siste instans som skulle godkjenne planene, slik at byggingen nå kan komme i gang. I uken som kommer vil det være møter med entreprenørene.

Kystens Arv ring

Fredag enhetsbesøk med Stadsbygd omsorgssone, der vi presenterte foreløpig tidsplan for byggeprosjektet til nytt omsorgssenter på Stadsbygda. Perioden 15. oktober til april 2016 skal funksjonsprogrammet på plass, som krever sterk involvering av ansatte, pårørende, brukere, næringsliv, kommunale enheter/aktører og frivillige lag og organisasjoner. Oppstart bygging er satt til mai 2017, med ferdig bygg juni 2018.

Omsorg stadsbygd milepælplan

I kommende uke er det møte i arbeidsutvalget til Fosen Regionråd på tirsdag, møte i styringsgruppene for både Stadsbygd og Mælan skoler og Åsly skole på onsdag. Eldres dag arrangeres på Stadsbygda onsdag kveld.

Torsdag er det kommunestyremøte. Dette er det første møtet for det nye kommunestyret. Saker her er: godkjenning av kommunestyrevalget 2015, valg av formannskap, ordfører og varaordfører. Deretter godkjenning av rådgivende folkeavstemning, valg av kontrollutvalg og valgnemnd. Etterpå drar kommunestyret til Råkvåg for todagers folkevalgtopplæring.

Den nye hurtigbåtkaia i Hasselvika i Rissa kommune er nå ferdig og godt innkjørt, dette vil markeres med en offisiell åpning i Hasselvika lørdag den 3. oktober klokken 15.00