Ordførerens info uke 41

5 okt

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Første møte i nytt kommunestyre, nytt formannskap er valgt, og offisiell åpning av hurtigbåtkaia i Hasselvika.

Forrige uke var det møte i arbeidsutvalget til Fosen Regionråd tirsdag og møte i styringsgruppene for både Stadsbygd og Mælan skoler og Åsly skole på onsdag.

Onsdag kveld var over 150 mennesker samlet på Stadsbygda på Eldres dag. Et flott arrangement, der Oddgeir Bruaset var hovedtrekkplasteret.

Eldres dag

Torsdag var det kommunestyremøte, det første møtet for nytt kommunestyre. Her ble kommunestyrevalget 2015 og rådgivende folkeavstemning godkjent. Ordfører og varaordfører ble valgt (Ove Vollan (H) og Liv Darell (Sp)). Begge med 16 mot 7 stemmer. I det nye formannskapet skal følgende sitte: Ove Vollan (H), Liv Darell (Sp), Bjørn Vangen (H), Marthe Småvik (Frp), Harald Fagervold (Pp), Torun Skjærvø Bakken (Ap) og Per Kristian Skjærvik (Ap).

FSK 2015

Deretter ble kontrollutvalg og valgnemnd valgt. Rett etter kommunestyremøtet dro vi til Råkvåg på todagers folkevalgtopplæring. Der lærte vi mye og ble kjent med hverandre. Det er 13 nye i kommunestyret.

KST opplæring

Torsdag kveld og natt herjet «Roar» og førte blant annet til at Fylkesvei 715 ved Bjørkaunsetra sør for Rødsjø i Rissa ble stengt på grunn av jordras.

Ras

Lørdag var det offisiell åpning av den nye hurtigbåtkaia i Hasselvika. Det ble markert med kaffe, kaker, flott korpsmusikk og taler. Norges flotteste hurtigbåtanlegg gir et veldig raskt og effektivt anløp. Å gå innom Hasselvika tar totalt 3 minutt ekstra tid. Tidsbesparelsen ved nye kaia ligger helt opp i 2,5 minutt. Stadig flere benytter tilbudet. I fjor var det nesten 26 % økning i antall reisende til/fra Hasselvika, enda 8 nye prosent hittil i år, og spesielt stor økning har det vært på Hasselvika-Brekstad, med 15 % hittil i år.

Hasselvika kai

Kommende uke er det høstferie, fylkesmannens statsbudsjettkonferanse på onsdag og styremøte i Fosen Regionråd på fredag.