Ordførerens info uke 42

12 okt

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: 8 leiligheter til oppfølgingstjenesten overtatt og møte i kommunestyret kommende uke.

Onsdag i forrige uke ble åtte splitter nye omsorgsleiligheter overdratt til Rissa kommune. Leilighetene er bygd i kommunal regi og skal være utleieleiligheter for oppfølgingstjenesten.

Oppf5

Kontraktssummen på de åtte omsorgsleilighetene var på 20,8 millioner kroner. Systembygg har vært hovedentreprenør, men også Pallin AS, Elpro, Fosen Ventilasjon og Einar Haugsnes har vært med på prosjektet.

Torsdag ble det markert at et ti år langt restaureringsarbeid er ferdig på Reins kloster. Restaureringsarbeidet har kostet i underkant av åtte millioner kroner. Fredrik Hornemann fikk også en utmerkelse etter mange års godt arbeid i å bevare gården.

Rein6

Fredag var det styremøte i Fosen Regionråd på Bessakerfjellet vindpark. Her var hovedsaken skolebruksplan 4, der et utvalg ble nedsatt for videre behandling.

Bessakerfjellet

Rekordmange barn har brukt tre dager av høstferien på håndballskole i Rissahallen. 60 unge og ivrige barn deltok i år.

Håndball

Denne uken er det kommunestyremøte på tirsdag. Her er det mange saker. Tertialrapport Rissa kommune og Rissa Utvikling KF, revidering av økonomireglement Rissa kommune, reviderte vedtekter SFO i Rissa kommune, endringer i eierbrøk og selskapsavtale for Trøndelag brann- og redningstjeneste, revidering av reglement for godtgjøring av folkevalgte, valg av medlemmer og leder i Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø, Hovedutvalg for helse og omsorg og Hovedutvalg for oppvekst og kultur. En rekke andre valg skal også foretas: administrasjonsutvalg, styret i Rissa utvikling KF, trafikksikkerhetsutvalget, og mange flere utvalg. Ellers er det kommet inn en interpellasjon om søndagsåpne butikker, orienteringssaker om RissaMat, og om utredningsarbeidet nybygg og renovering ved Mælan skole og Stadsbygd skole.

Torsdag er det møte for å lage høringsuttalelse fra Rissa kommune vedr. Ludvigsen-utvalgets innstilling, NOU 2015:8 «Fremtidens skole».

Og fredag arrangerer Sør-Trøndelag fylkeskommune høringsseminar om skolebruksplan 4 for de videregående skolene. Fredag kveld arrangeres Idrettens Hederskveld med prisutdeling, festmiddag og underholdning i Trondheim.