Ordførerens info uke 43

19 okt

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Noryards Fosen begjærte seg konkurs i forrige uke. Ellers: Videregående skoler på Fosen og kommunestyremøte.

Onsdag kom følgende beskjed fra hjørnestensbedriften vår: «Det er med stor beklagelse at styret i Noryards Fosen AS har vedtatt å begjære oppbud». For de ansatte er det en urovekkende beskjed å få. Mange er allerede oppsagt, og det skaper selvfølgelig stor usikkerhet for de som blir berørt. Dette er også en svært vanskelig beskjed å få for alle underleverandørene alle deres ansatte. Mange av disse selskapene har også lokal tilknytning. Samtidig har den «vente og se»-perioden vi har hatt også vært vanskelig å håndtere.

Mekken

Jeg velger å se på dette som en ny start. Verftet i Rissa har stor tillit i bransjen og i markedet, en imponerende historie innen skipsbygging, og leverer alltid særdeles gode produkt. Vi må brette opp armene og jobbe for at det i framtida skal bygges mange nye skip ved verftet. Mandag blir det en informasjonsdag for de ansatte, der NAV, banker, kommunen og andre gir mest mulig praktisk informasjon til den enkelte ansatte som er berørt.

Bostyrer

Bostyret var på plass fredag, og fredag kveld møtte også kommunen bostyret for å komme i gang med en fruktbar dialog om framtida for verftet.

Tirsdag var det kommunestyremøte. Hovedutvalgene ble valgt, og vil ha følgende sammensetning: I Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø (HLTM): Leder Rune Schei (H), Nestleder Torun S Bakken (AP), Bjørn Vangen (H), Benjamin Schei (H), Eivind Myklebust (SP), Erling Pedersen (SP) og Petter H Kimo (AP).

Hovedutvalg for helse og omsorg (HOM) vil bestå av: Leder Odd-Arne Sakseid (KRF), Nestleder Randi K Brødreskift (SP), Harald Fagervold (PP), Karl Idar Frengen (H) og Gerd J Husby (AP).

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) vil bestå av leder Stefan Hansen (V), nestleder Maria H Gjølgali (AP), Daniel L Fenstad (H), Vegard Heide (MDG), Marthe H Småvik (FRP), Jan Stølen (PP), Lillian Nøst (H).

Utvalg

Per Brovold (SV) ble valgt som leder av kontrollutvalget. I Rissa Utvikling skal følgende 4 sitte fra politisk: Leder Ove Vollan (H), Nestleder Liv Darell (SP), Benjamin Schei (H) og Torun S Bakken (AP). I tillegg kommer 4 representanter fra næring/landbruk – som de velger i eget møte.

Torsdag var det møte for å lage høringsuttalelse fra Rissa kommune vedr. Ludvigsen-utvalgets innstilling, NOU 2015:8 «Fremtidens skole».

Fredag arrangerte Sør-Trøndelag fylkeskommune høringsseminar om skolebruksplan 4 for de videregående skolene.

Fredag kveld var det Idrettens Hederskveld med prisutdeling, festmiddag og underholdning i Trondheim. Gratulerer så mye til Gisle Øvergård med ildsjelprisen for 2015. Vel fortjent!

Gisle

Kommende uke er i all hovedsak satt av til å jobbe med Noryards.

Mandag kommer samtidig en stor klasse med geografistudenter fra NTNU hit til Rissa. Klassen skal jobbe med en del problemstillinger, samt at de er interessert i å høre om kommunereformen.

Mandag kveld er det møte om videregående skoler på Fosen, der alle rektorer, ordførere og rådmenn møtes for å diskutere om det er mulig å komme fram til felles uttalelse for Fosen om Skolebruksplan 4.

Torsdag er det møte i effektiviseringsgruppen – som skal jobbe med økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019, budsjett 2016 og kommunesammenslåing.

Lørdag feirer Rissa Ungdomslag sitt 120 års jubileum.

Ellers jobber vi med videreføring av Hysnes Helsefort, og skal ha møte med Helsekomiteen på Stortinget 29/10 og med Stadsråd Bent Høie 2/11.