Ordførerens info uke 44

26 okt

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Det jobbes godt for å få til videre drift ved verftet, det blir møte med næringsministeren og helsekomiteen om Hysnes kommende uke.

Forrige uke ble i stor grad viet til arbeidet med å få på plass løsning for hjørnestensbedriften vår. Det jobbes godt på mange nivå for å få til videre drift ved verftet i Rissa. Dess hurtigere en slik ordning kommer på plass, dess bedre – selvfølgelig. Det er viktig å beholde størst mulig del av kompetansen ved verftet, og tilliten til de ansatte og verftet gir grunn til optimisme for videre drift. Akkurat hva vi jobber med, eller hvordan en eventuell løsning vil bli er det for tidlig å si noe konkret om. Mandag var det informasjonsdag for de ansatte, der NAV, banker og andre skal ha honnør for å være med å støtte de ansatte som blir berørt.

Mekken3

Fra mandag til onsdag var en klasse geografistudenter fra NTNU på besøk i Rissa. De jobbet med flere oppgaver, men var spesielt interessert i kommunesammenslåingen og vårt samarbeid med Leksvik.

Mandag møttes ordførere, rådmenn og rektorer på de videregående skolene på Fosen for å jobbe med Skolebruksplan 4.

Torsdag var jeg i et spennende møte om framtidas teknologi for eldreomsorg. Her vil det skje svært mye i årene framover, og det er viktig at kommunen er helt i forkant med innovasjon på dette området. I forbindelse med nytt omsorgssenter på Stadsbygd vil det bli lagt opp til Workshop hvor dette er et av temaene.

Teknologi

Torsdag var det også møte med Rissa Videregående med Partnerskapsavtale som tema. Det blir veldig spennende å tenke sammen med videregående skole, næringsliv og høyskoler på muligheter og opplæringstilbud framover.

Da klargjøres det for utbygging av Rissas største kjøpesenter på Nordheim-tomta, midt i Rissa sentrum. Den planlagte utbyggingen av Coop mot Rissa sentrum gjør at dette vil bli et senter på 7000 kvadratmeter. Torsdag behandlet Hovedutvalget for landbruk, teknisk og miljø (HLTM) søknaden om dispensasjon på arealutnyttelsen på tomta og sa ja til dispensasjon.

Coop

Lørdag var det 120-årsjubileum for Rissa Ungdomslag. En sprek og aktiv jubilant, med 55 oppsetninger siden 1993. Et fyrtårn innen kultur, frivillighet og barne- og ungdomsarbeid i Rissa.

Ungdomslag

Mandag er det forberedende møte på Hysnes om Hysnes Helsefort. Vi har fått innpass til Helsekomiteen på torsdag, der vi skal redegjøre for hvorfor dette viktige forskningslaboratoriet bør videreføres. Tirsdag er det møte i Trønderenergi. Torsdag skal vi til Nærings- og fiskeridepartementet for å møte næringsministeren i forbindelse med verftet. Om kvelden er det årsmøte i Rissa Bondelag. Fredag er det møte i Trondheimsregionen.

Hero jobber med etablering av asylmottak for enslige mindreårige ved Hill. En eventuell avtale vil i utgangspunktet gjelde for 3 år med mulig for fornyelse, og gjelder for 40 mindreårige asylsøkere. Årsaken til at det nå legges opp til et noe høyere belegg er situasjonen med den høye tilstrømningen.

hill

En forutsetning for at Hill skal kunne bli asylmottak på nytt er at brannsikkerheten økes og vi vil i denne forbindelse sikre bygget med sprinkelanlegg eller vanntåkeanlegg. Mottaket vil i tilfelle det blir en realitet representere minimum 15 årsverk fordelt på minimum 20 ansatte.