Ordførerens info uke 46

9 nov

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Kontrakt og rask oppstart ved Fosen Yard, kommunestyremøte kommende uke – og Trøndelagsfylkene har kommet nærmere sammenslåing.

Tirsdag i forrige uke ble det offentliggjort at fire av Hurtigrutens nittitallsskip og det nyinnkjøpte ekspedisjonsskipet MS Spitsbergen skal bygges om ved Fosen Yard. Avtalen med verftet i Rissa i Sør-Trøndelag har en verdi på rundt 550 millioner kroner, og sikrer den videre driften ved verftet. Også det nye skipet MS Spitsbergen skal totalfornyes innvendig, i tillegg til å gjennomgå en omfattende ombygging for seiling under polare forhold.

Hurtigrute

Det har vært en enestående dugnad for å få dette på plass. Ledelsen og ansatte ved Fosen Yard med Anders i spissen har gjort det umulige mulig. Hurtigruta har vist sin storhet. Greit at verftet har vunnet i hard internasjonal konkurranse, og at de har levert på pris, men det er ikke mange rederi som ville vist en sånn tillit til noen i den situasjonen verftet har vært i. En stor takk også til bankene, bostyret, investorer og alle andre patrioter som har vært med. Dette er en særdeles viktig kontrakt, og gjør det mulig for arbeidsstyrken å sette i gang straks. MS Spitsbergen ankom verftet søndag kveld. Og så blir det en viktig jobb framover å sikre nye, langsiktige kontrakter.

Ombord

Mandag var det telefonmøte med Helseminister Bent Høie om Hysnes Helsefort. De har ikke endret på sin avgjørelse i forhold til Hysnes, og vi har nytt møte med ministeren i Oslo onsdag denne uken.

Tirsdag var det formannskapsmøte med følgende saker: salg av næringsareal i Hasselvika og tomt for småhusbebyggelse i Årnseth, risiko – og sårbarhetsanalyse for Rissa 2016-2026, kulturdelen ved nye Åsly skole, budsjett 2016 og Økonomi – og handlingsplan 2016-2019, kommunesammenslåing og arbeidsmiljøsatsing.

Onsdag og torsdag var det KS-samling på Røros. En stor nyhet her var lansering av utredning for sammenslåing av fylkene i Trøndelag. Det er en skikkelig gladnyhet for oss som jobber for ett Trøndelag, og vil også gjøre sammenslåingsprosessen til Rissa/Leksvik mye enklere. Dette gir et veldig godt grunnlag for å kunne slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag fra 1. januar 2018, samme dato som vi i Rissa/Leksvik har i vår intensjonsavtale. Navnet skal være Trøndelagsregionen, merket skal være det nordtrønderske olavskorset, styringsformen skal være formannskapsmodellen som i sørfylket, administrasjonen skal være både i Steinkjer og Trondheim, med rådmannsfunksjonen i Steinkjer, mens fylkesordføreren skal ha kontor i Trondheim.

stntfk

Kommende uke er det også mye som skjer. Mandag er det møte med Hysnes Helsefort, møte med innovasjon Norge og fylkeskommunen om omstillings- og utviklingsprosjekt for næringslivet, og samarbeidsmøte med Leksvik. Tirsdag er det kommunestyremøte med følgende saker: delegasjonsreglement, utvidet mandat fellesnemnd Rissa/Leksvik, kjøp av tomt til Stadsbygd omsorgssenter, økt ramme for nye Åsly skole (riving av den gamle skolen), Hurtigbåtanlegg og mudring Hysnes, bosetting av flyktninger i perioden 2017-2019, boligpolitisk handlingsplan, tilstandsrapport for grunnskolene, oppnevning av representant fra HOK og HLTM til styringsgruppa for prosjektet rehabilitering/nybygg ved Mælan og Stadsbygd skoler, risiko- og sårbarhetsanalyse for Rissa, mange valg til styrer og råd, blant annet valg av næringslivsrepresentanter med vararepresentanter til styret i Rissa utvikling KF, og vi får en sak på avtaleverk verft Kvithyll, og rådmannens forslag til budsjett for 2016 og økonomi- og handlingsplan 2016-2019 legges fram i møtet.

Tirsdag ettermiddag er det møte sammen med Sanner i Næringsforeningen i Trondheimsregionen der kommunereformen er tema.

Onsdag er det møtedag i Oslo med blant andre Bent Høie. Torsdag er det møter om prosjektet Åsly aktivgrend, om vårt engasjement i KystNorge, og styringsgruppa for omsorgssenter på Stadsbygda har møte.

Fredag er det styremøte i Fosen Regionråd i Råkvåg. Her skal vi behandle budsjett 2016, velge representanter til felles skoleutvalg, søknad om støtte til videre arbeid med prosjektet «Trondheimsfjordbrua», og det blir også orienteringer om Digital døgnåpen forvaltning (DDF) og Næringsalliansen for Fosen.