Ordførerens info uke 48

23 nov

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Møte i fellesnemnda forrige uke, formannskapsmøte denne uka.

Mandag var det møte med Idrettskretsen i Sør-Trøndelag, der vi diskuterte idrettssatsinger i Rissa og spillemiddelsøknader framover. Tirsdag var det møte i administrasjonsutvalget (ASU). Arbeidsmiljøsatsning og arbeidsgiverpolitikk ble diskutert, og sykefraværet er vesentlig lavere i år enn i fjor.

Onsdag var det offisiell overtagelse av omsorgsboliger i bofellesskapet «Bergeekra» på Berge Nord, der 8 beboere flytter inn i tida framover. Dette er et avanserte, tilpasset bygg vi håper de nye beboerne vil trives i.

Bergeekra1

Sand Bygg AS har vært hovedentreprenør – i samarbeid med VS-bygg, 3de arkitektur og design har vært arkitekt, Tung Rør, Fosen Ventilasjon, NTE, og Pallin har vært underleverandører. Totalkostnad på hele prosjektet var i overkant av 20 millioner. Nybygget er bygd med låneopptak og tilskudd fra Husbanken – med 40 % tilskudd.

Torsdag var det møte med vegvesenet om trafikkavvikling ved stenging av fv 715 ved Osavatnet og møte i Rissa Utvikling. Budsjett 2016 Rissa Utvikling KF ble behandlet, det samme med budsjett 2016 for bruk av næringsfond/RDA-midler. Her er totalt budsjett kr. 6.360.000, hvorav kr. 1.800.000 foreslås  avsatt til transportstøtte. Vi behandlet også 5 søknader til næringsfondet. Det ble også informert om bru-prosjektet.

Torsdag var det også møte i fellesnemnda Rissa/Leksvik. Et godt møte, der vi innstilte på at dato for å behandle endelig søknad om sammenslåing sendes 21.12.15 – med sammenslåing fra 01.01.18. Vi innstilte også på at vi fortsetter med begge kommunestyrene i perioden fra 2018 til valget i 2019. En ekstra representant fra Rissa kommer inn, for å oppfylle kravet om oddetall. Begge dagens formannskap slås sammen, slik at antallet her blir 14. Det ble besluttet å starte arbeidet med navnevalg. Først blir innbyggere involvert, og et navneutvalg skal lage innstilling til møtet 21.12. I møtet ble det også arbeidet med struktur for prosjektorganisasjonen som får ansvar for oppbygging av ny kommune, samt utforming av selve søknaden.

Mandag denne uken var det møte i Oslo om arbeidsgiveravgift. Vi har fortsatt trua på at dette arbeidet skal føre fram. Hovedpunktet her er at vi mener det er feil at vi skal ha samme sentralitetsindeks som Trondheim.

Mandag startet arbeidet med å ferdigstille Spitsbergen på Fosen Yard AS.

Spitsbergen

Torsdag er det møte om sikkerhet og beredskap og formannskapsmøte. Saker her er budsjett for 2016, økonomi og handlingsplan 2017-2019, organisering og drift av kulturdelen i nye Åsly skole og justering av rutiner i forbindelse med salg av eiendom. Drøftingssaker er:

Kommunesammenslåing, arbeidsmiljø og sykefravær. KLP skal informere og FRP har en interpellasjon om forsøksordning om statlig finansiering av eldreomsorgen. Denne må tas i formannskapet, siden frist for å melde seg på ordningen er 01.12.

Torsdag kveld er det folkemøte om nytt omsorgssenter på Stadsbygd kl18.00, og fredag er det 30-års jubileumsforestilling for Rissa kulturskole. Lørdag er det julegrantenning og adventsmarked.

Brannstasjon

Den nye brann- og ambulansestasjonen som skal stå ferdig i april begynner nå å ta form.