Ordførerens info uke 49

30 nov

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Fantastisk jubileumsforestilling da Rissa kulturskole feiret sitt 30-årsjubileum.  

Mandag var det møte i Oslo om arbeidsgiveravgift. Vi jobber for at sentralitetsindeksen i NIBR-statistikken skal bli mer rettferdig på Fosen. Rissa og Leksvik har siden 2002 ligget skyhøyt over de kommunene på Fosen.

Sentralitet

Torsdag var det formannskapsmøte. Budsjettet for neste år ble behandlet. I forhold til rådmannens budsjett ble det foreslått å legge inn kr 350.000 for å opprettholde Råkvåg legekontor. Noen forslag innen skole og barnehage skal vurderes fram mot kommunestyret. Ellers ble det i investeringsbudsjettet foreslått å legge inn 1 million på fibersatsing, og en million på Kystens Arv. Vi behandlet også en sak om å danne et kommunalt foretak som skal jobbe med å styrke kultur og kulturnæring i kommunen. Vi hadde arbeidsmiljø og sykefravær som drøftingssak. Her gjøres det et godt arbeid, og fraværet er på vei ned. Et forslag fra FrP om å søke om å bli en del av en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen ble oversendt kommunestyret.

Torsdag kveld var det folkemøte vedrørende Stadsbygd omsorgsenter, med godt oppmøte,  flotte innspill og mange gode diskusjoner. Antall omsorgsboliger er satt til 40, kommunestyret har vedtatt tomt i Stadsbygd sentrum, den som bygger omsorgsenteret skal også eie det de første 30-35 år (OPS), timeplanen er lagt, og fram til mars skal det jobbes med funksjonsprogrammet, i november 2016 velges entreprenør, mai 2017 starter bygging. Juni 2018 står omsorgsenteret ferdig.

Fredag var det en imponerende 30års-jubileumsforestilling for Rissa kulturskole.

Kultur1

Vi er stolt over å ha en så stor og flott kulturskole i kommunen – med 300 flinke elever. Rissa er en stor kulturkommune, og kulturskolen er ryggraden i kulturlivet. Den er kjempeviktig for innbyggerne og lokalsamfunnet, og ikke minst viktig for at frivilligheten skal blomstre.

Kultur2

Lørdag var det tenning av julegrana – med svært godt oppmøte. Nytt av året er at Rissa Næringsforum sammen med sine medhjelpere har fått til et flott julemarked med mat og håndverk – som også vil være der lørdagene fram mot jul. Nytt av året er også julelys i trærne langs gata. Skikkelig stemningsfullt.

Mandag og tirsdag denne uken er det avslutningskonferanse i et prosjekt vi har vært med på, «Saman om ein betre kommune». Onsdag er det ordførersamling hos fylkesmannen; og medlemsmøte i Fosen Industriforum (tidligere Lorif). Her blir det blant annet en spennende orientering fra Telemarksforskning om Nærings NM 2015, og utviklingen på Fosen. Torsdag har kommunestyret folkevalgtopplæring.