Ordførerens info uke 51

14 des

Følgende vil jeg trekke fram: Møte i fellesnemnda, forberedelser til søknad om sammenslåing og JA på EU-søknad om flykninger.

Mandag var det møte med fylkesmannen om sammenslåing, tirsdag var det møte i Næringsalliansen på Fosen. Torsdag var det frokostmøte på Rissa Kraftlag, der kommunen informerte næringslivet om mulighetene omsorgssenteret på Stadsbygd vil kunne gi dem. Anders Straumsheim fortalte om Fosen Yard. Litt om historien – for eksempel at verdens 2 mest miljøvennlige skip er bygd på Fosen, han fortalte om Hurtigruteprosjektene og om status og gjennomføringen av disse, og litt om hvilke prosjektene de jobber med framover.

Frokost3

Torsdag var det også kommunestyremøte, der det ble vedtatt et prosjekt som skal bidra til styrket satsing på kultur- og kulturbasert næring i Rissa. En del av dette arbeidet blir å få til kultursatsing i flerbrukssalen på nyskolen. Bojersalen får 215 behagelige og nummererte sitteplasser, inkludert et fast galleriområde, med total mulighet for 430 publikumsplasser sittende. Kommunestyret bevilget også 1,5 millioner til å oppgradere flerbrukssalen, slik at den tilpasses de krav som stilles for eksempel fra Riksteateret, konsertarrangører og konferansearrangører. Fra før har Fylkeskommunen bevilget 2,5 millioner.

Aula

Budsjettet ble vedtatt. I driftsbudsjettet var endringene totalt kr. 850.000,-, som ble bevilget til Legekontor Råkvåg (350), kirke (100), idrettsrådet (200) og matfokus i skolen (200). På investeringsbudsjettet ble det gitt 1 million til fibersatsing og 1 million til Kystens Arv. Rissa kommune har en relativt bærekraftig økonomi – og har kontroll på økonomien. I 2016 vil nesten 50 millioner kroner brukes til å betale ned rente og avdrag. I 2019 skal dette tallet være økt til 60 millioner.

kst2

Budsjettet til Rissa Utvikling ble vedtatt. Det kommunale foretaket har totalt (inkludert næringsfond) over 9 millioner til næringsarbeid i kommunen.

Prosjektbeskrivelse for sammenslåing Leksvik og Rissa kommuner ble vedtatt. Innstilling på nytt navn skjer fredag. Da er det også møte i Fellesnemnda Rissa-Leksvik, som igjen lager innstilling til felles kommunestyremøte 21.12.15. I dette møtet skal det vedtas om Rissa og Leksvik sender søknad om sammenslåing. Fredag ble det klart at vi får 2 millioner kroner ekstra (utover engangstilskudd og inndelingstilskudd) dersom vi blir med i løp 1.

Fredag var det møte i Trondheimsregionen. Der vedtok vi endelig Regional transportplan. Her heter det blant annet at: Bru over Trondheimsfjorden til Fosen skal utredes som del av fergefri kyststamveg. Med det har vi endelig positive vedtak om bru både i Fosen Regionråd og i Trondheimsregionen.

Fredag fikk vi JA på EU-søknad «Prosjekt om integrering» sammen med HINT og Mittuniversitet i Interreg’s Sverige-Norge-program. Temaet er hvordan regionen kan nyttiggjøre seg innflytteres/innvandreres ressurser; skape arbeidsplasser og lokal utviklingskraft. Bør være midt i blinken for arbeidet med flykninger/integrering framover, og høyaktuelt! En del av prosjektet går ut på å få til tett samarbeid mellom kommune, privat næringsliv, frivilligheten og forskermiljøene.

EU Integrering

I kommende uke er det følgende møter: Navnemøte, Fellesnemnd og besøk fra Hemne på mandag, Møte med Bergen Group, Hysnes og enhetsbesøk Åsly skole på tirsdag, styringsgruppe nye Åsly skole og eiermøte i Fosenkraft onsdag, kontrollutvalg og juleavslutning i kantina torsdag og styremøte i Fosen regionråd fredag.