Ordførerens info uke 52

21 des

Følgende vil jeg trekke fram: Kommunesammenslåing avgjøres mandag, og 5 millioner til omstillingsprosjekt for næringslivet i Rissa.

Rissa kommune søkte 17. november om et omstillingsprosjekt for å videreføre arbeidet ved verftet og Hysnes; samt jobbe med å skape andre nye arbeidsplasser. Torsdag kom følgende gladmelding fra departementet: «Vi har løyvd 3 millionar kroner til Rissa slik at kommunane i samarbeid med aktuelle partnarar kan starte omstillingsarbeidet. Det er viktig med eit nært samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen og Innovasjon Norge. Eg vonar dette kan medverka til at kommunane raskt kan kome i gang med arbeidet med å skape ny vekst og nye arbeidsplassar, seier statsråd Sanner».

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/midlar-til-a-starte-opp-omstillingsarbeid-i-sor-varanger-og-rissa/id2468018/

Frå før har fylkeskommunen gitt tilsagn om 2 millioner til samme prosjekt.

Omstilling

Mandag innstilte fellesnemnda på at kommunestyrene skal velge mellom: Fosen, Søndre Fosen, Indre Fosen og Rein. Tirsdag var det møte med Bergen Group for å diskutere nedbetalingsplan. Det var også møte med Hysnes, samt enhetsbesøk på Åsly skole. Her er de naturlig nok opptatt av innflytting i ny skole, samt samspillet med kultur i Bojersalen.

Åslyn1

Onsdag var det møte i styringsgruppa for Åsly skole, og om kvelden møte i Fosenkraft. Selskapsstrukturen ble endret for å få inn Fosen Nett AS på en korrekt måte. Fosenkraft Eierskap ble stiftet.

FosenK E

Torsdag var det møte i kontrollutvalget. Vi hadde også en omvisning på nye Åsly skole. Det blir en flott skole, med mange forbedringer fra den gamle. I mai begynner elevene å flytte over i ny skole.

Åslyn2

Fredag fikk vi følgende gladmelding: Rissa er blant de tre kommunene som landsjuryen har nominert til Skoleeierprisen 2016. Det er tydelig for oss i juryen at det de siste årene har skjedd en profesjonalisering av det politiske skoleeierskapet i kommunene. Dette vises blant annet i et stadig sterkere blikk på helhet. Kommunen jobber sammen i alle ledd for å skape kvalitet i hele utdanningsløpet og for hele eleven. Prisen deles ut på Skoletinget 14. januar 2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe-Isaksen.

Fredag var det møte i Fosen Regionråd i Osen. De to hovedsakene i møtet var Ørlands utmelding av Fosen IKT. Det er knyttet stor spenning til hvordan dette vil påvirke de andre samarbeidsløsningene, både teknisk og med henhold på samarbeidsklima. Det andre temaet var samferdselsstrategi for Fosen. Her ble det besluttet at ordførerne setter seg ned og jobber med utkastet fredag 8/1, i et forsøk på å sende inn felles strategi for Fosen.

Mandag blir en spesiell dag, og kanskje historisk. Rissa og Leksvik avgjør da om vi søker om sammenslåing. Rent praktisk blir det 4 ulike møter. Først et kommunestyremøte hver for oss, der vi sikrer likelydende vedtak i begge kommuner. Deretter et felles kommunestyremøte der navn på ny kommune vedtas. Det 3. møtet er et fellesmøte sammen med Fylkesmannen (delegert fra Kommunal- og moderniserings-departementet). Etter at fellesmøtet er gjennomført, skal de enkelte kommunestyrene stadfeste enigheten i relevante kommunestyrevedtak.

Dersom enighet på mandag, blir det møte i Kommunal- og moderniserings-departementet tirsdag med overlevering av søknad.

GodJul2

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul – og et godt nytt år!!