Ordførerens info uke 2

11 jan

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Omstillingsprosjekt for arbeidsplasser, EU-prosjekt om flyktninger og Rissa er blant de 3 beste skoleeierne i landet.

Da er vi godt i gang med 2016, og den første uken har stort sett gått med til å sparke i gang omstillingsprosjektet – der vi blant annet skal jobbe for videre drift av Fosen Yard og Hysnes, samt generelt bidra til å skape nye arbeidsplasser. Onsdag var det en tur i Oslo for å møte statsråder og statssekretærer. Torsdag møtte vi prosjektlederne i EU-prosjektet RESENS.

Integrering2

Her skal Rissa (og Fosen) jobbe med integrering av flyktninger. Hvordan lykkes med integreringen og skape arbeidsplasser og lokal utviklingskraft.

Integrering

Fredag møttes de 7 ordførerne på Fosen for å diskutere samarbeid, samferdsel, kommunestruktur og mange andre spennende tema. Det ble et meget godt møte, og det er viktig at vi samles til slike uformelle samtaler i framtida.

Mandag er det møte om eierskap i Fosen Yard og ordførermøte i Trondheimsregionen, tirsdag møter vi distriktssenteret med kommunesammenslåing som tema og møte med Museene i Sør-Trøndelag (MIST) om utbyggingen på Kystens Arv, onsdag møte om havneområdet i Fevåg.

Torsdag skal vi på Skoletinget 2016 i Oslo. Skoletinget er en viktig møteplass for alle som er interessert i norsk skoles tilstand og framtid, og det er KS som arrangerer. Det som blir mest spennende i år er hvem som vinner skoleeierprisen som blir delt ut av Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

TorbjørnR

Det er 3 kommuner som er nominert til Skoleeierprisen 2016: Rissa, Haugesund og Kristiansand kommune.

Skoleeierprisen tildeles kommuner som gjennom sitt politiske skoleeierskap fremmer arbeid for at elever skal bli aktive samfunnsdeltagere gjennom å mestre grunnleggende ferdigheter, at elever skal gjennomføre videregående skole med kompetansebevis og at alle elever skal inkluderes og oppleve mestring.

Skoletinget

I tillegg må skoleeier vise at den har et forsvarlig system for å vurdere om og følge opp at den etterlever opplæringslovverket. De skal også utarbeide tilstandsrapporter for å utvikle skolen og kommunen som lærende organisasjoner, slik at den ivaretar skolens behov for kompetente, tydelige og ansvarsbevisste ansatte og ledere. Det blir spennende!

Trøndelagsmøtet 15

Torsdag og fredag er det også Trøndelagsmøtet 2016. Her er gründerskap i bred forstand hovedtema; innovasjon, nyskapning, forskning og utvikling når vi jakter på framtidas arbeidsplasser. Konjunkturbarometer for Trøndelag, flyktninger og «Ett Trøndelag – ett fylke?» er andre spennende tema.