Ordførerens info uke 3

18 jan

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Rissa vant skoleeierprisen og fikk god omtale på Trøndelagsmøtet for at vi er er innovative.

Mandag var det ordførermøte i Trondheimsregionen, der vi diskuterte videre samarbeid på en rekke områder. Næring, arealsamarbeid og mange aspekt innen samferdsel. Her var det spesielt gledelig å høre hvor viktig Trondheim mener hurtigbåtforbindelsen Trondheim – Vanvikan er for å redusere biltrafikk inn til Trondheim sentrum.

Trondheimsregionen1

Tirsdag hadde vi et langt møte med Distriktssenteret som forsker på kommunesammenslåing. De kom med mange gode råd og anbefalinger i den perioden vi nå går inn i – selve sammensmeltingsprosessen. Involvering av innbyggere og ansatte blir et viktig område framover.

Tirsdag var det også et svært hyggelig møte med Museene i Sør-Trøndelag om utbyggingen av museet på Kystens Arv. Framdrift og økonomi går helt etter planen, og både MIST og vi er svært fornøyd med byggeledelse og progresjon.

Onsdag var det møte om havneområdet i Fevåg og om hvordan vi best kan få til videre utbygging av småbåthavna og utvikling av området. Vi ble enig om å lage forslag til intensjonsavtale der kommunen kjøper havneområdet – og sender saken til kommunestyret. Vi hadde også planleggingsmøte med Leksvik for neste møte i fellesnemnda, hvor vi skal se på budsjett for sammenslåing og arbeidsgrupper som ser på de ulike områdene vi skal smelte sammen.

Torsdag var vi på Gardermoen sammen med 300 andre på Skoletinget 2016. Vi var svært spente denne dagen; siden vi allerede visste at vi var nominert sammen med 2 andre kommuner til å kunne vinne Skoleeierprisen 2016. Og vi vant! Fantastisk gøy. Statsråd Røe Isaksen vektla det gode arbeidet Rissa gjør gjennom politikeropplæring; det gode systemet vi har for styringsdialogen mellom politikere, administrasjon og barnehager/skoler og mellom skoleeier og befolkning. Han nevnte måten vi jobber for å forhindre og håndtere mobbing.

Skoleeierprisen

Han snakket om inkludering av minoritetsspråklige elever og elever med spesielle behov, blant annet med «Naustprosjektet» og samarbeid med kulturskolen. Og trepartssamarbeidet mellom de ansattes tillitsvalgte, administrasjon og politikerne, blant annet ved planlegging og bygging av ny skole på Åsly. Arbeidet med gode overganger mellom barnehage og skole, og mellom grunnskole og Rissa videregående skole, ble også trukket fram, samt måten vi jobber for at skolene, administrasjonen og politiske utvalg skal utvikle seg til å bli lærende organisasjoner. Han trakk også fram det gode forholdet vi har utviklet til Montessoriskolen i Skaugdalen.

Trøndelagsmøtet 2016 ble avholdt torsdag og fredag. Her var det et spennende program med næringsliv, gründerskap, innovasjon, nyskapning, forskning og utvikling første dag. Rissa fikk svært hederlig omtale får vårt arbeid med innovasjon i kommunal sektor, og de viste kortfilmen vi har laget for å synliggjøre litt av dette arbeidet. Filmen ble også vist på Skoletinget:

https://drive.google.com/file/d/0B7IEcnG8nELZR0hhZGRQTzN6Z3M/view?usp=sharing

Innovasjonsvideo

Fredag var det følgende tema som ble tatt fram: Tempen på Trøndelag – konjunkturbarometeret, Norge i en global krisetid ved utenriksministeren, flyktninger og «Ett Trøndelag – ett fylke?».

Børge

Dette er en svært spennende debatt, hvor det spesielt i Nord-Trøndelag har en opphetet diskusjon. På møtet fortalte kommunal og moderniseringsministeren at de vil legge fylkesmannen til Steinkjer dersom det lykkes å få til ett Trøndelag. Innen 5/2 skal også vi i Rissa uttale oss om hva vi mener om å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Blir overrasket dersom vår uttalelse ikke blir særdeles positiv til sammenslåing og ett Trøndelag. Det er viktig at Trøndelag samler kreftene mot sentralmakt og Oslo-dominans – og for Indre Fosen betyr dette også mye!

JanTore2

Denne uken er det konferanse for Næringsalliansen på Fosen mandag og tirsdag. Her skal vi jobbe med utviklingsmulighetene for næringslivet i vår region.

Onsdag er det møte i Åfjord om det interkommunale prosjektet på plan, miljø og landbruk. Torsdag møtes alle formannskapene i Sør-Trøndelag pluss Leksvik for å jobbe med kommunestruktur. Det er også et felles møte med en rekke interessenter og selskap for å skape nytt næringsliv i Rissa. Omstillingsprosjektet og Vikingbase er noe av bakteppet for dette møtet.