Ordførerens info uke 4

25 jan

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Møte i formannskapet og fellesnemnda denne uken, samt arbeid med arbeidsgiveravgifta.

Mandag og tirsdag var det konferanse for Næringsalliansen på Fosen. Spennende dager, der vi så på utviklingsmulighetene for næringslivet i vår region; blant annet innen havbruk, vind/energi, kampflybase, maritim sektor/skipsbygging og reiseliv. Det er viktig både å ta vare på eksisterende næringsliv og skape nytt. Verdiskapningen er i dag for lav på Fosen, og det må vi gjøre noe med.

Onsdag var det møte i Åfjord om det interkommunale prosjektet på plan, miljø og landbruk.

Torsdag møttes alle formannskapene i Sør-Trøndelag pluss Leksvik der temaet var kommunestruktur.

sammensl2

En meningsmåling fra Sentio Research ble offentliggjort under formannskapssamlingen, og Fosenkommunene er som vanlig blant de som er mest positive til sammenslåing. Aller øverst ligger Roan kommune.

Nytt inntektssystem er ute til høring, og vi fikk informasjon om et nytt strukturkriterie som blir sentralt. Reiseavstand og bosettingsmønster er viktige kriterier, og gjør at spredtbygde Rissa kommer bedre ut enn for eksempel Bjugn og Ørland i det foreslåtte systemet.

Strukturkriterie

Torsdag kveld ble alle 7 kommuner på Fosen enige om en felles høringsuttalelse for samferdselsstrategi på Fosen. For Rissa og Leksvik var det viktig å få inn en bredere beskrivelse av næringslivet på Fosen, 10 tonn aksellast på fylkesveier, asfaltering av grusveier, forsterke avsnittet om bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden, timesavganger om natten på Flakk-Rørvik, ett abonnement for alle bominnkrevinger og gratis «park and ride»-parkeringsplass på Rørvik.

Samferdsel

Fredag fikk vi på plass prosjektleder som skal jobbe med videre drift på Hysnes.

Denne uken skal vi mandag besøke Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) for å jobbe videre med arbeidsgiveravgift og muligheten for å redusere distriktsindeksen (NIBR11).

Nibr11

Tirsdag er det formannskapsmøte, der vi behandler en meget viktig sak; høringsuttalelse om Trøndelagsutredningen (sammenslåing av Nord- og Sør-Trønderlag fylkeskommuner). Innstilling går på at Rissa kommune fullt ut støtter utredningen som den foreligger. Vi understreker at ett fylke i Trøndelag er særdeles viktig for den nye Indre Fosen kommune – og at vi henstiller fylkestingene om at behandling av saken om sammenslåing av de to Trøndelagsfylkene skjer i tråd med framdriftsplanen, innen 1. mai 2016.

Basishall2

Andre saker er låneopptak ved bygging av Basishall ved Rissahallen, lønnsforhandlinger 2016, endring av veinavn (Skaugdalsveien), ny pris til hederskvelden (Mangfoldsprisen) og salg av ammunisjonsarbeidshuset på Hysnes. Vi har også følgende drøftingssaker: omstillingsprosjektet (sårbart næringsliv, samferdselsstrategi Fosen, videregående skole på Fosen og arbeidsmiljø.

Onsdag er det møte om barnehager. Torsdag er det møte om fondsforvaltning, åpning Åsly skole og EU-prosjekt om integrering.

Torsdag kveld er det møte fellesnemnda Rissa-Leksvik. Her skal vi blant annet behandle framdriftsplan for kommunesammenslåing, høringsuttalelse om Trøndelagsutredningen fra Indre Fosen, møteplan for fellesnemnda og inndeling i 23 arbeidsgrupper som skal jobbe med ulike områder for å utvikle nye Indre Fosen kommune på skole, SFO, barnehage, kultur, helse og omsorg, næring, økonomi, videregående skole, politisk organisering, etc.

Til helgen blir det to store arrangement; julegaven for kommunens ansatte på lørdag og Hederskveld på søndag.