Ordførerens info uke 5

1 feb

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Hederskveld, møte i fellesnemnd og formannskap.

Mandag besøkte vi Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) for å jobbe videre med arbeidsgiveravgift og muligheten for å redusere distriktsindeksen for Rissa og Leksvik. Det ble et meget godt møte med selveste guruen Dag Juvkam; som har vært med å lage statistikkgrunnlaget som ligger til grunn for arbeidsgiveravgiften. Han var svært positiv til vårt syn på saken, og vil hjelpe oss med et skriv til departementet.

Tirsdag var det formannskapsmøte, der høringsuttalelse for sammenslåing av Nord- og Sør-Trønderlag fylkeskommuner ble enstemmig vedtatt. Rissa kommune støtter fullt ut utredningen som den foreligger; og at framdriftsplanen følges – med søknad innen 1. mai. Garanti for låneopptak for bygging av Basishall ved Rissahallen ble godkjent. Ny pris til hederskvelden (Mangfoldsprisen) ble vedtatt. Det samme med salg av ammunisjonsarbeidshuset på Hysnes. Vi hadde i tillegg mange drøftingssaker. Omstillingsprosjektet er i full gang og det jobbes godt med alle de 3 hovedområdene; videre drift ved verftet, ved Hysnes og Nyetableringer/innovasjon. Strømmen eiendom (Rema-tomta) ble diskutert. Kommunestyret vedtok at bygging skulle være i gang innen et halvt år, men kommunen (og andre myndigheter) har brukt lengre tid på å plassere tomta nøyaktig i forhold til veisystem, gangfelt, innkjøringer etc. Utbygger har ikke forsinket prosessen, og er svært ivrig etter å komme i gang. Ellers ble kommunestruktur på Fosen diskutert, samferdsel på Fosen, samarbeidsordninger (bl.a. Fosen IKT/Ørland) og arbeidsmiljø. Fraværet i Rissa hadde en flott nedgang i fjor; fra 9,53 % i 2014 til 8,13 % i 2015. Målet for 2016 er 7 %.

Onsdag var 250 ansatte fra barnehage og skole samlet til fagdag – med inspirerende foredrag, og feiring av «Skoleeierprisen 2016» med kake.

Fagdag

Torsdag var det møte om fondsforvaltning. Vi har 121 millioner på Grieg-fond. Torsdag var det også møte om offisiell åpning av Åsly skole og møte om EU-prosjekt integrering.

Torsdag kveld var det møte i fellesnemnda Rissa-Leksvik. Her framdriftsplanen for kommunesammenslåing behandlet; med månedlige møter i fellesnemnda. Positiv høringsuttalelse om Trøndelagsutredningen fra Indre Fosen ble vedtatt, arbeidsgrupper som skal jobbe med ulike områder for å utvikle nye Indre Fosen kommune på skole, SFO, barnehage, kultur, helse og omsorg, næring, økonomi, videregående skole, politisk organisering, etc. ble vedtatt. Og budsjett ble vedtatt. Det er 22 millioner vi får for å gjennomføre sammenslåingsprosessen. De foreløpige tallene for nytt inntektssystem viser at Leksvik kommune ville fått 6,8 millioner mindre dersom vi ikke slår oss sammen. Tallet for Rissa er 2,8 millioner.

RL2

Fredag var det møte i HOK og HLTM. På fredag kom også årets første nummer av Kommunalnytt (Infoskriv fra Kommunal- og Moderniserings-departementet). Der ble Rissa trukket fram som en av 3 kommuner som har spesielt høyt nivå på tjenestene i forhold til inntektene. Rissa var blant disse. Gøy! Dette er eksempler på kommuner som har gjennomsnittlige og litt lavere inntekter enn landsgjennomsnittet, men som likevel er i stand til å tilby et omfang og kvalitet på tjenestene som er over landsgjennomsnittet. Rissa hadde et inntektsnivå korrigert for variasjonene i utgiftsbehovet på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Uttrykt ved produksjonsindeksen lå likevel nivået på tjenestene 12 prosent over landsgjennomsnittet. Kommunen har hatt positive driftsresultat de tre siste årene med 0,7 prosent i 2012; 2,3 prosent i 2013 og 2,4 prosent i 2014.

Jordnær lykke

En undersøkelse KS har gjennomført viser at kommuner som har innført eiendomsskatt foreslår å øke denne med 15 % i 2016. Bra for innbyggere og næringsliv at vi ikke har det i Rissa!

I helgen ble det to store arrangement avholdt; julegaven for kommunens ansatte på lørdag og Hederskveld på søndag. I år var det Stjørnagruppa som vant Kulturprisen.

STJørna

Mandag har vi møte om media og kommunikasjon, vi skal utarbeide selvangivelse i forbindelse med strategisknæringsplan for Trondheimsregionen og styringsgruppa for omsorgssenteret på Stadsbygd har møte. Torsdag er det møte med AtB om framtidig rutestruktur for Trondheimsregionen, dialogmøte med statsråd Solveig Horne om barnevern – og den internasjonale kreftdagen, med 10-årsjubileum med Rissa Kreftforening.

Fredag er det møte med fylkeskommunen med omstillingsprosjektet som tema.