Ordførerens info uke 6

8 feb

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Kommunestyremøte mandag, Rissamat-prosjektet og stor aktivitet ved Fosen Yard.

Mandag hadde vi møte om media og kommunikasjon, vi utarbeidet selvangivelse i forbindelse med strategisk næringsplan for Trondheimsregionen – og vi hadde møte i styringsgruppa for omsorgsenteret på Stadsbygd. Vi er inne i en periode med mye involvering av ansatte og brukergrupper. Det arbeides godt med romprogrammet, som er en viktig del av konkurransegrunnlaget som skal ut i april.

Tirsdag møtte vi Rissa Idrettslag for å planlegge og koordinere sommeren i forhold til kunstgressbanen på Åsly, riving av gamle Åsly skole og bygging av ny basishall. Dette blir en mellomperiode som krever midlertidige løsninger for toalett, kiosk og oppholdsrom.

Torsdag var det møte med AtB om framtidig rutestruktur. En større anbudsrunde for bussene i Stor-Trondheim er på trappene, mens det blir små endringer i rutestrukturen for Rissa kommende år.

Buss-super

Torsdag var det også dialogmøte med statsråd Solveig Horne om barnevern. Det er stor forskjell på hvordan kommunene organiserer dette. Vi har organisert dette gjennom Fosen Barnevernstjeneste – som gjør en meget god jobb på dette vanskelige feltet.

Barnevern-horne

Torsdag kveld gikk den internasjonale kreftdagen av stabelen, med en utrolig flott markering av 10-årsjubileet til Rissa Kreftforening. En hyggelig kveld med over 60 oppmøtte. De 115 medlemmene gjør en meget god og viktig jobb på dette feltet.

Kreft

Fredag møtte vi fylkeskommunen og Innovasjon Norge med omstillingsprosjektet som tema. Det er en del dokumentasjon og analyser som må på plass. Vi må også vurdere om vi skal jobbe for flere millioner enn de 3 vi har fått.

Mandag er det møte i kommunestyret.  Her behandler vi «Strategisk utviklingsplan for barnehage i Rissa 2015 – 2020». I innstillingen fra Hovedutvalg for kultur og oppvekst (HOK) foreslår de blant annet å øke antall barn ved Akrobaten Barnehage på Stadsbygda, de foreslår felles sommerlukking i 3 uker, samt løpende opptak hele året. IMDI har bedt oss om å ta i mot 8 enslige mindreårige flyktninger i 2016 og 2017. Rådmannen innstiller på 0 i 2016 og 8 i 2017. Ellers har vi omstillingsprosjektet opp som sak, kommunalt foretak som skal jobbe med kultur- og kulturbasert næring, garanti for låneopptak av basishallen, informasjon om utbyggingen ved Kystens Arv, digital døgnåpen forvaltning, utvikling av Indre Fosen kommune og aktivitet i Rissa Utvikling.

Denne uken skjer det mye rundt Rissamat-prosjektet, og tirsdag er det litt ekstra medieoppmerksomhet rundt dette. Det er også et møte angående Hysnes på tirsdag. Onsdag og torsdag har KS sin årlige strategikonferanse, der tema som endringsprosesser, hovedtariffoppgjør, nytt inntektssystem, flyktningsituasjonen og EU-prosjekt skal behandles.

Fredag er det styremøte i Trondheimsregionen. Den viktigste saken for oss i dette møtet er presentasjon av Bru over Trondheimsfjorden. Prosjektleder Olav Ellevset vil presentere planene. Ellers har vi et innlegg om erfaringer fra arbeidet med Strategisk Næringsplan i Rissa kommune. Forsker ut i bedrift (FiB) og høringsinnspill til Trøndelagsutredninga skal også behandles.

Det er for tiden meget stor aktivitet ved Fosen Yard, og mye positivt og spennende som skjer der. Det er trist at media hele tiden prøver å skape inntrykk av det motsatte…

FosenYard3