Ordførerens info uke 7

15 feb

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Kommunestyremøte og presentasjon av Trondheimsfjordbrua i Trondheimsregionen.

Mandag var det kommunestyremøte.  Her behandlet vi Strategisk utviklingsplan for barnehage i Rissa 2015 – 2020. Her ble det bestemt at Akrobaten barnehage skal godkjennes for ytterligere 6 ekvivalenter, totalt 24 ekvivalenter fra høsten 2016, språkmappe for minoritetsspråklige barn i barnehage skal prioriteres og at vi skal ha ett hovedopptak i året samt løpende opptak hele året – med muligheter for utvidelse også for de kommunale barnehagene. Vi vedtok å ta i mot 8 enslige mindreårige flyktninger i 2017, men ingen i 2016. Omstillingsprosjektet ble vedtatt slik det var foreslått, og kommunalt foretak som skal jobbe med kultur- og kulturbasert næring ble vedtatt. Det samme med garanti for låneopptak av basishallen. Vi fikk informasjon om digital døgnåpen forvaltning og Suzette Paasche, administrerende direktør i MiST informerte om utbyggingen ved Kystens Arv.

Suzette

Tirsdag var det stor aktivitet i forbindelse med Rissamat-prosjektet. Onsdag og torsdag hadde KS sin årlige strategikonferanse, med tema som endringsprosesser, hovedtariffoppgjør, nytt inntektssystem og flyktningsituasjonen. Videregående skole og lærlingesituasjonen ble omtalt. Både Rissa og Leksvik kommune har mange lærlinger i forhold til de andre kommunene på Fosen. Vi har 31, Ørland og Bjugn har 14 mens Nord-Fosen har 8. Vi fikk også et meget godt foredrag av Torvald Stoltenberg.

TorvaldS

Fredag var det styremøte i Trondheimsregionen. Prosjektleder Olav Ellevset presenterte planene våre for bru over Trondheims- og Stjørnfjorden på en glitrende måte. Det er svært viktig at vi har knyttet til oss ham i dette arbeidet. Han har enorm kompetanse på området.

Bru Olav

Ellers presenterte vi Rissa sin måte å jobbe på i forbindelse med Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen.

Vi fikk i forrige uke et flott oppslag i Fosna-Folket om tjenestetilbudet i kommunen vår:

Topp3

http://www.fosna-folket.no/nyheter/2016/02/11/Topp-tre-p%C3%A5-tjenestetilbud-12141788.ece

Denne uken er det kommunalpolitisk toppmøte i Kristiansand mandag og tirsdag. Onsdag er det møte om videregående skole på Ørlandet. Torsdag skal alt som skjer på Fosen presenteres til Kommunalkomiteen på stortinget. Fredag er det møte i Fosen Helse i Bjugn. Søndag er det Ungdommens kulturmønstring i Fritun samfunnshus.