Ordførerens info uke 8

22 feb

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: 640 innkvartert ved Fosen Yard, fellesnemnd og formannskap denne uken.

Forrige uke var det kommunalpolitisk toppmøte i Kristiansand mandag og tirsdag. Erna Solberg og Jonas Gahr Støre holdt hovedtaler. Flyktningesituasjonen var et viktig tema.

Erna4

Utenforskap var også et sentralt tema, og tallene viser at det er en stor jobb å gjøre på dette feltet:

Utenfor

Gunn Marit Helgesen ble gjenvalgt som KS-leder.

Gunn

Onsdag var det møte om videregående skole på Ørlandet. Her holder vi på å jobbe med en felles Fosenstrategi. Vi tror det er lettere å bli hørt dersom vi er enige om hvordan vi vil ha det på Fosen. Vårt mål er at elevene på Fosen skal gå videregående på Fosen, og at vi vil jobbe for at elevstrømmen i framtida skal gå fra Trondheim til Fosen. Vi ønsker et bredt VK1-tilbud, og at vi enes om en fornuftig VK2-fordeling mellom skolene. Vi må få et busstilbud som fungerer mellom skolene våre – og vi vil redusere fra 4 til 3 videregående skoler på Fosen. Rissa og Leksvik går sammen om en felles videregående skole i Vanvikan.

Torsdag besøkte Kommunalkomiteen på stortinget Fosen. Der fikk de høre om alt som skjer på Fosen; om kampflybase, vindkraft, havbruk og maritim sektor (skipsbygging) og mye, mye mer. Når det gjelder skipsbygging, er det for tiden svært stor aktivitet ved Fosen Yard AS. 640 arbeidere er nå innkvartert – i tillegg til over 200 lokale arbeidere.

Mekk3

Fredag er det møte i Fosen Helse i Bjugn.

Fredag morgen var det også et flott innslag på NRK om digital døgnåpen forvaltning på Fosen. Vi er først i landet med DigiPost – eller digital postkasse. Dette vil lette kommunikasjonen med innbyggerne.

Kommende uke er det møte i Rissa Utvikling på tirsdag. Her skal vi behandle støtte til planleggingstiltak driftsbygninger i landbruket, omstillingsprosjekter i Rissa kommune og ny logo. I tillegg er det kommet inn 13 søknader på næringsfond på til sammen 1,45 millioner kroner.

Onsdag er det møte med politiet. Tema er politidekning, der Leksvik kommune i dag har svært lav dekning av politiressurser. Det må vi gjøre noe med når vi nå blir en felles kommune.

Torsdag er det møte i fellesnemnda. Her har vi workshop om ekstern kulturbygging, drøftingssak om samferdselsstøtte til kommunesammenslåing, orienteringssaker om nytt inntektssystem, planstrategi for kommende fireårsperiode, rapportering fra arbeidsgruppene og rapportering på prosjektbudsjettet.

Torsdag er det også formannskapsmøte. Her skal vi behandle kjøp av Furuvegen 3, forespørsel om kjøp av tilleggsareal til Tryllefløyten barnehage, salg av Paviljongen og Forvalterboligen på Hysnes, salg av næringsareal i Hasselvika, søknad om støtte til buldrevegg fra Rissa Klatreklubb og støtte til parkeringsplass Åsvang forsamlingshus.

Tryllefl3

Vi har også følgende drøftingssaker: fiberutbygging i Hasselvika og Fevåg, risiko- og sårbarhetsanalyse og arbeidsmiljøsatsing.