Ordførerens info uke 9

29 feb

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Høgåsmyra har blitt Grønt Flagg-barnehage, fiberutbygging og møter i formannskap og fellesnemnd.

Tirsdag var det møte i Rissa Utvikling. Mange søknader ble behandlet denne gangen, og blant annet fikk følgende støtte fra næringsfond: Norsk Landbruksrådgivning (72.000,-), Nordheim Senter (150.000,-), Hencon (100.000,-), Landnota Bar og Spiseri (75.000,-) og Rissa Radio (25.890,-). I tillegg ble det vedtatt å gi 15.000,- per søknad i støtte til planleggingstiltak for driftsbygninger i landbruket. Vi vedtok også ny logo for Rissa Utvikling. Logoen symboliserer at Rissa Utvikling skal være med å bidra slik at brikkene faller på plass.

RU.

Onsdag var det møte med politiet. Fra 1. januar 2016 ble Nord- og Sør-Trøndelag politidistrikt slått sammen til Trøndelag politidistrikt, med politimester Nils Kristian Moe som leder. Vi diskuterte beredskap, ressurser i nye Indre Fosen kommune, politiråd og videreutvikling av det gode samarbeidet mellom politiet og kommunene.

Moe2

Torsdag var det formannskapsmøte. Her vedtok vi å kjøpe tilbake Furuvegen 3 etter Noryardskonkursen, vi vedtok å selge Paviljongen «på rot» slik at vi kan utvikle sentrum videre. Speidergruppa etc. som holder til der må bistås med å finne nye lokaler. Forvalterboligen på Hysnes skal selges. Det samme med Sykestua – og formannskapet anbefaler at det ikke stilles krav om å rive bygget. Et næringsareal nær Hasselvika sentrum ble solgt for den prisen interessenten ønsket. Det ble gitt 50.000,- i støtte til parkeringsplass for Åsvang forsamlingshus, siden kommunen har vært en pådriver for å få til forkjørsvei på Stadsbygd.

Åsvang2

Ellers var det en viktig diskusjon om fiberutbygging. Rissa Kraftlag har søkt om støtte til å bygge ut fiber, mens Telenor jobber med å bygge ut sitt fibernett basert på kobber inn til husene. Vi må ha mer informasjon om dette før vi kan ta en avgjørelse; om anbudsprosess, lovlighet av støtte og om Telenors løsning med kobber er tilfredsstillende for framtida. Det ble uansett bestemt at vi går videre med mobilmast for Fevåg. Kommunens andel her blir ca 400.000,- Vi fikk også status på arbeidet med ny risiko- og sårbarhetsanalyse for beredskapsarbeidet vårt og oppdatert info om arbeidsmiljøsatsinga. Fraværet i januar falt 1 % siden januar i fjor.

Torsdag var det møte i fellesnemnda. Her hadde vi en spennende workshop om ekstern kulturbygging. Vi drøftet hvilke samferdselstiltak vi ønsker støtte til i forbindelse med kommunesammenslåinga. Veien over Skogen er ett av de tiltakene vi er enige om å søke støtte til.

Skogen

Vi ble også orientert om nytt inntektssystem, felles planstrategi for kommende fireårsperiode og prosjektbudsjettet. Mange av arbeidsgruppene som jobber med sammensmelting på de ulike områdene er godt i gang, og orienterte om dette.

Lørdag feirer Maja Kråkmo på Stadsbygda 100-årsdag. Gratulerer! De 3 barna på bildet er så heldige at de har to oldemødre som har fylt 100 år. (Fra venstre: Peder, Kissi, Siri, Martin og Maja).

Maja

Mandag er det møte i styringsgruppa for omsorgssenter Stadsbygd og kommunestyret er invitert til omvisning om bord i M/S Polarlys, torsdag er det styremøte i KulturCompagniet i forbindelse med ansettelse av daglig leder, styringsgruppemøte i arbeidsmiljøprosjektet og Høgåsmyra feirer at de har blitt miljøsertifisert som Grønt Flagg-barnehage.

Høgåsmyra - Grønt flagg

Fredag skal arbeidsgruppe for videregående skole ha sitt første møte.