Ordførerens info uke 10

7 mar

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Kommunestyret på omvisning på M/S Polarlys og kommunestyremøte kommende uke.

Mandag var det møte i styringsgruppa for omsorgssenter på Stadsbygd. Om kvelden var kommunestyret på omvisning på Fosen Yard. Først var vi om bord i MS Spitsbergen, som er nedstrippet – og der arbeidet med å bygge den opp igjen nettopp er startet. Deretter var vi om bord i M/S Polarlys som var nærmest leveringsklar.

Polarlys2

Vi fikk også se de mye omtalte pinnestolene om bord. Det gjøres for tiden et formidabelt arbeid ved verftet, som neppe noe annet verft kunne utført på så kort tid.

Stol

Torsdag var det styremøte i KulturCompagniet. Der holder vi på med ansettelsesprosessen for ny daglig leder. Det er 9 som har søkt på stillingen.

Det var også styringsgruppemøte i arbeidsmiljøprosjektet. Hovedmålet for prosjektet er at ledere og ansatte i Rissa kommune i fellesskap skal utvikle et gode arbeidsmiljø, som bidrar til at enhetene i kommunen når sine mål for sykefravær. Her er det mye godt arbeid på gang, og sykefraværet er på vei ned.

Fravær

Høgåsmyra feirer torsdag at de har blitt miljøsertifisert som Grønt Flagg-barnehage. Etterpå var det åpen dag og omvisning i barnehagen.

Grøntflagg

Fredag hadde arbeidsgruppen som jobber med videregående skole sitt første møte. Det var også møte med Fosen Yard om forskningsprosjekt sammen med SINTEF.

Mandag er det et nytt møte med NIBR i Oslo i forbindelse med arbeidet for nedsatt arbeidsgiveravgift. Tirsdag er det møte i styringsgruppa for omdømme-prosjektet. Det er også møte med NAV om EU-prosjekt, møte med kapitalforvaltere, ordfører- og rektormøte om videregående skole på Fosen og møte om klatrevegg.

Onsdag har kommunestyrerepresentantene folkevalgtopplæring.

Torsdag er det kommunestyremøte med følgende saker: overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2015 til 2016, Rissa Utvikling KF -Årsrapport kommunalt næringsfond og fondsmidler, nytt omsorgsenter Stadsbygd – prosess for erverv av tomt, godkjenning av revidert samarbeidsavtale og underliggende retningslinjer mellom St Olavs Hospital og Rissa kommune, Fevåg sjøgrunnsameie – overdragelse del av sameierettigheter i Fevåg havn til Rissa kommune, reguleringsplan fylkesvei 715 Nordsetervatnet – Austdalen – sluttbehandling, detaljregulering for deler av gbnr 86/1 Sliper – Sluttbehandling og en søknad om fritak fra politiske verv.

Fredag er det frokostmøte og møte i arbeidsutvalget til Fosen Regionråd.