Ordførerens info uke 11

14 mar

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Møte om arbeidsgiveravgift i Oslo, ny informasjon om byggeprosjekt og felles formannskapsamling i Trondheimsregionen.

Mandag var det møte med i Oslo med NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) i forbindelse med arbeidsgiveravgift. En av grunnene til at Rissa og Leksvik har for høy arbeidsgiveravgift er at reisetiden fra kommunesentrene til Trondheim er lagt inn feil. I 1994 ble det lagt inn at denne reisetiden er 50 minutt. Det tilsvarer 112,8 km/t i snittfart. Urealistisk, og nok et godt argument for oss i kampen for å få riktig arbeidsgiveravgift.

Tirsdag var det møte i styringsgruppa for omdømmeprosjektet. Vi vil om ikke lenge starte opp tilsvarende arbeid for Indre Fosen – som vil erstatter Rissa sitt prosjekt. Tirsdag var det åpning av ny klatrevegg på Folkehøyskolen. Håpet er at dette fører til stor aktivitet, flere medlemmer til Rissa Klatreklubb; og at miljøet blir så stort at vi kan få til en skikkelig klatrevegg i den nye basishallen.

Klatre

Onsdag hadde kommunestyrerepresentantene folkevalgtopplæring, med grilling, filming og informasjon om hvordan man håndterer media – med mye vekt på sosiale media. Vi hadde også møte partssammensatt utvalg – som skal ivareta 3-partssamarbeidet i den nye kommunen (folkevalgte, tillitsvalgte og administrasjonen).

Torsdag var det kommunestyremøte, der vi fikk foreløpig informasjon om regnskapet for 2015. Vi har et overskudd på ca 4,5 millioner. Prosjektleder Knut Solberg informerte om status på byggeprosjekter i kommunen. Basishallen, som er Rissahallen sitt prosjekt, har anbudsfrist 12/4 og byggestart 2/5. Byggearbeidet blir ferdig til nyttår. Det skal bygges et servicebygg ved parkeringsplassen til Rein Kirke. Sand Bygg er entreprenør.

Museet på Kystens Arv får et totalbudsjett på 67 millioner (Inkl. moms). Her har blant annet Petter Bakøy, Pallin, Dahle rørservice og Elpro fått oppdrag. Her er det ferdigstillelse våren 2017.

KystensArv41

Jobben med påbygg på omsorgsboliger bak Rema har Pallin og VS Bygg fått. Riving av gamle Åsly skole skal foregå i perioden 13/6-1/10. Blålysbygget til 39 millioner blir ferdig 8/4.

Blålys4

Ferdigbefaring av nye Åsly skole starter før påske og overtagelse er 13/5. Innvielse av den nye skolen vil være etter skolestart til høsten.

Åsly4

Fredag var det frokostmøte, der rektor Arild Ofstad informerte om alt det spennende de jobber med på videregående – med skarpe oppdrag, internasjonalisering. Her er en modell av et prosjekt de jobber med.

Rvgs

Denne uken er det eiermøte i Trønderenergi mandag. Mandag og tirsdag er det kurs i forbindelse med omstillingsprosjektet sammen med Innovasjon Norge og fylkeskommunene. Onsdag er det seminar om flyktninger. Torsdag og fredag er det felles formannskapssamling for Trondheimsregionen. Da skal vi jobbe med strategisk næringsplan, samarbeid med kunnskapsmiljøene, kommersialisering av teknologi, strategi for næringsarealutvikling, gründerperspektivet og mye annet spennende.