Ordførerens info uke 13

29 mar

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Påsken over, formannskapsmøte og møte i fellesnemnda Rissa/Leksvik denne uken.

Da håper jeg dere alle har hatt en flott påske. Det ser ut til å bli fint vær i kommende uke.

Påske1

Haug1

Tirsdag og onsdag er det møte i Oslo, med forberedelser til landsmøte og sekvens om skoleeierprisen. Onsdag er det også styremøte i KulturCompagniet.

Torsdag er det formannskapsmøte med følgende saker på programmet: kjøp av eiendommen Hybo, gbnr 132/67, søknad om overdragelse av serverings -og skjenkebevilling Fellini Restaurant & Pub 1 AS, søknad om overdragelse av serverings -og skjenkebevilling Landnota Bar & Spiseri AS og en sak om avskriving av gjeld. Det er også to drøftingssaker: alkoholpolitikk og arbeidsmiljø.

http://einnsyn.fosendrift.no/rissa/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=3537

Torsdag er det også møte i fellesnemnda. Saker her er: omstillingsprogram -prosjektmandat for strategi og forankring, kommunikasjonsplan for utvikling av Indre Fosen kommune, omdømmeprosjekt, felles planstrategi for Leksvik og Rissa kommuner, søknad om samferdselsstøtte og en sak om profil til videregående skole i Vanvikan.

http://einnsyn.fosendrift.no/rissa/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=3504

Fredag er det forberedelsesmøte for 5 folkemøter i april, der tema er: ny kommune, ROS-analyse (beredskap) og boligpolitikk. Møtene er 5/4 Skaugdalen, 13/4 Råkvåg, 14/4 Stadsbygd, 19/4 Rissa sentrum og 20/4 Hasselvika. Møtestart 19.00.

Fredag er det også møte i administrasjonsutvalget (ASU).

Tirsdag til fredag denne uken blir det også anledning til å se «I Blanke Messingen» i Vanvikan Samfunnshus. Lørdag går forestillingen på Ørland Kultursenter.

Blank2