Ordførerens info uke 15

11 apr

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Kommunestyremøte, godt møte med Jan Tore Sanner og overtagelse av nye Rissa Brann- og Ambulansestasjon.

Mandag var det styremøte i Rissa Utvikling. Årsmelding og regnskap 2015 (med et overskudd på kr. 294.870,-) ble vedtatt. 4 søknader på RDA/Næringsfond ble behandlet. Vi har fått brev om at RDA-midler skal halveres for 2016, og vil jobbe for å unngå det. Vi ble orientert om KystNorge og Perler på en snor.

Mandag var det generalforsamling i Fosen Industriforum der rektor Arild Ofstad ved Rissa videregående orienterte om sitt spennende «Venezia» prosjektet, resultatet fra kompetansekartlegginga som er gjennomført blant bedriftene i Rissa/Leksvik ble presentert, Og vi fikk et spennende foredrag fra Matematikkhuset: Matematikk – kunsten å tenke! Ved Mike Naylor og Gerd Åsta Bones.

FIF

Tirsdag var det møte i arbeidsgruppa som skal se på politisk organisering i Indre Fosen og møte med Rissa Kraftlag om samarbeidsprosjekter. Tirsdag kveld var det folkemøte/dialogmøte i Skaugdalen.

Torsdag var det et meget godt møte med Jan Tore Sanner i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om en rekke saker som går på økonomien til Indre Fosen. Arbeidsgiveravgift og distriktstilskudd blir viktige punkt i dette møtet, og departementet vil komme tilbake med et svarbrev på vårt initiativ.

Fredag overtok Rissa kommune Rissa Brann- og Ambulansestasjon.

TBRT

Fredag fylte også en av våre innbyggere, Reidar Hermstad, 100 år. Gratulerer!

Denne uken er det på mandag møte i styringsgruppa for oppvekstsenter på Stadsbygd. Tirsdag er det kommunestyremøte med årsmelding og årsregnskap for 2015 for Rissa kommune og Rissa Utvikling KF som hovedsaker. Det er to interpellasjoner som er kommet inn; en om mobildekning i Skaugdalen og en om sansehagen ved Rissa Helsetun. Vi har «Muligheter og utfordringer ved integrering av innvandrere» og «Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø? Som drøftingssaker. Og det blir orienteringer om landbruket ved landbruksdirektør hos Fylkesmannen Tore Bjørkli, nytt om næringsarbeid og bru over Trondheimsfjorden ved prosjektleder Olav Ellevset.

Tirsdag kveld er det folkemøte i Verrabotn om grensejustering av kommunene Rissa (Indre Fosen) og Verran. Det bor 70 innbyggere i Verrabotn, og de har sendt en forespørsel om å bytte kommune.

Onsdag er det møte mellom Fosen Næringsallianse og arbeidsutvalget for Rissa Utvikling om fremtidig arbeid og felles struktur for disse organisasjonene. Onsdag kveld var det planlagt folkemøte i Råkvåg, men dette flyttes på grunn av stor begivenhet i Åfjord der selveste Rosenborg kommer på cup-kamp.

Torsdag er det landbruksfagdag, der hele kommunestyret i Rissa skal på rundtur og får mange foredrag om landbruket.

Landbruk

Torsdag kveld er det folkemøte på Stadsbygda. Fredag er det møte i Trondheimsregionen, der blant annet årsmeldingen skal behandles.

Trhreg-års

Og så vil vi gratulere Leksvik videregående skole! Helt på topp i Trøndelag i Kunnskapsdepartementets karakter-liste som nylig ble kunngjort.