Ordførerens info uke 16

18 apr

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Kommunestyremøte og grensejustering Verrabotn.

Forrige uke var det møte i styringsgruppa for omsorgsenter på Stadsbygd på mandag. Vi går videre med allerede vedtatt tomt. Det kommer en sak i kommende kommunestyre, der vi skal avgjøre blant annet om det skal være passivhus, massivtre, energiform etc.

Tirsdag var det kommunestyremøte med årsmelding og årsregnskap for 2015 for Rissa kommune og Rissa Utvikling KF som hovedsaker. Overskuddet var på 4,4 millioner. Det ble en diskusjon om vi skulle bruke to av disse millionene på fiber/mobil, eller om alt skulle inn i disposisjonsfondet. Flertallet mente at slike investeringer bør gå av investeringspenger, og at vi tar den debatten i neste kommunestyremøte; når vi skal behandle har budsjettkorrigering.

Det var også to interpellasjoner som ble behandlet; en om mobildekning i Skaugdalen og en om sansehagen ved Rissa Helsetun. Vi hadde gruppearbeid med tema «Muligheter og utfordringer ved integrering av innvandrere» og drøftet «Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø? Landbruksdirektør hos Fylkesmannen Tore Bjørkli informerte om landbruket i Sør-Trøndelag, i Rissa og på Fosen.

Landbruksdirektør

Vi fikk nytt om næringsarbeid og et meget spennende foredrag om bru over Trondheimsfjorden ved prosjektleder Olav Ellevset. Prosjektet er høyst mulig å gjennomføre. Dersom vi får 40 års nedbetalingstid, som er fornuftig – når en regner med at bruas levetid er 100 år, vil vi kunne komme ned i 100 kroner per passering. Prosjektet vil ikke ha noen innvirkninger på de andre vei-prosjektene i Trøndelag.

Bru43

Tirsdag kveld var det folkemøte i Verrabotn om grensejustering av kommunene Rissa (Indre Fosen) og Verran. Det bor 70 innbyggere i Verrabotn. de sendte en forespørsel om å bytte kommune for 1 ½ år siden, der kommunestyret i Rissa enstemmig sa at om innbyggerne ønsket dette, var de hjertelig velkommen. 23. mai vil det gjennomføres en folkeavstemning der innbyggerne i Verrabotn får ta stilling til dette spørsmålet. Den endelige avgjørelsen vil kommunestyret i Verran ta før juli i år.

Onsdag var det møte mellom Fosen Næringsallianse og arbeidsutvalget i Fosen Regionråd for å se på fremtidig samarbeid og organisering for disse organisasjonene.

Torsdag var det landbruksfag med tema «Hva landbruket betyr for Rissa». Kommunestyret var på rundtur og fikk mange gode foredrag, og besøk på mange gårder med ulik drift. Svært lærerik dag!

Landbruksdag2

Torsdag kveld var det dialogmøte på Stadsbygda, med godt oppmøte og gode diskusjoner. Fredag var det møte i Trondheimsregionen, der blant annet årsmeldingen og mange tema på samferdsel ble behandlet.

Kommende uke kommer medlemmer fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på besøk og det blir møte med Innovasjon Norge i forbindelse med Omstillingsprosjektet.

Tirsdag er det dialogmøte med fylkeskommunene om ny videregående skole. Om kvelden er det innbyggerdialogmøte på Rissa videregående skole. Her fra møtet på Stadsbygda.

Stadsbygd dialog

Onsdag er det møte i styringsgruppa for Hysnes Helsefort, og dialogmøte med innbyggerne i Hasselvika – Fevåg i Halvartun, Hasselvika.