Ordførerens info uke 17

25 apr

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: besøk av utdanningskomiteen, bedriftsbesøk, formannskap og fellesnemnd.

Mandag forrige uke var det besøk fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Rissa. Der gikk vi gjennom hvordan vi arbeider med skole og barnehage – og viste dem nye Åsly skole. De ble imponert over begge deler.

Nyskolen utdanningskomiteen

Vi hadde også møte i styringsgruppa for omsorgssenter på Stadsbygda, der vi besluttet å lage sak til neste kommunestyremøte med spørsmål om gå videre med prosjektet med 2 aktuelle entreprenører, om det skal være passivhus, massivtre, etc.

Tirsdag var det dialogmøte med fylkeskommunene om ny videregående skole. Innspill til videregående skole i Indre Fosen må inn til fylkeskommunen innen 29/4.

VGS Vanvikan

Forrige uke var det 2 dialogmøter; i Rissa sentrum og Fevåg/Hasselvika. 2 gode møter med mange gode innspill til de 4 temaene vi ønsket å diskutere, samt mange spørsmål og diskusjoner om andre tema innbyggerne var opptatt av.

Onsdag og torsdag var det møter med Hysnes Helsefort om videre drift. Fredag var vi på 4 spennende bedriftsbesøk på en dag! Takk til CTM Lyng, ITAB, PMC Servi Cylinderservice og Fosen Yard for gode presentasjoner og god informasjon om næringslivet vårt! Viktig at fylkespolitikerne også er opptatt av næringslivet.

Næringsliv

Denne uken skal vi til Stjørdal på mandag for å jobbe med omstillingsprosjektet. Om kvelden har vi møte i effektiviseringsgruppa. Tirsdag er det formannskapsmøte med følgende saker: Tryllefløyten barnehage – forespørsel om kjøp av tilleggsareal, høringsinnspill til Klimaplan 2015 -2020 Sør-Trøndelag, byggesak – Fevågveien, klage på gebyr – tilbygg og søknad om støtte til Formannskapet. Vi har følgende drøftingssaker: Omstillingsprogram for nærings – og arbeidsliv Indre Fosen kommune og folkehelsearbeid.

Tirsdag er det også møte i fellesnemnda, med strategidebatt og gruppearbeid. Marvin Wiseth innleder med «Mulighetskommunen Indre Fosen». Ellers blir det orientering om omstillingsprogrammet, prosjektbudsjettet og rapportering fra alle 23 arbeidsgruppene som jobber med ulike fagområder i sammenslåingsprosessen. Det blir også generalforsamling i Noris.

Onsdag er det styremøte i KulturCompagniet og dialogmøte i Råkvåg. Torsdag er det møte om utviklingsanalysen i omstillingsprosjektet og vi får besøk av bondekvinnelaget nasjonalt.

Fredag er det møte om Mælan- og Stadsbygd skole og i gruppa som jobber med tilgjengelige areal i Rissa sentrum.

Blokk 3 på Sørsida i Rissa sentrum er i gang med 14 nye leiligheter.

Høyblokk 3

Byggingen av Norges flotteste Kystkulturmuseum er i full gang på Kystens Arv.

KystensArv34