Ordførerens info uke 19

9 mai

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Overtagelse av Åsly skole, kommunestyremøte og detaljregulering av vei på Stadsbygda.

Forrige uke var det møte i arbeidsutvalget til Fosen Regionråd og om beredskap mandag. Tirsdag var det bedriftsmøter med Innovasjon Norge og departementet om omstillingsprosjektet. Her besøkte vi blant annet CNC Produkter i Leksvik, Fosen Yard og Hysnes Helsefort.

DepInnovasjon

Torsdag var det Botn Rundt, en flott dag med hele 717 deltagere. Harald Sommerseth gikk for 46. gang. Ebrahim Abdulaziz fra Strindheim IL vant, mens Thomas Fremo fra Fjellørnen IL tok en meget sterk 2. plass.

BotnRundt2

Fredag jobbet vi med flyktning og innvandring. Vi jobber godt med integreringen i kommunen, og vi er med i et læringsnettverk og et EU-program for å bli enda flinkere. Det er 2 institusjoner i Rissa som har søkt om å ta imot enslige mindreårige (15-19 år). Totalt er det 14 institusjoner i Trøndelag som har søkt på totalt 100 plasser.

Reguleringsplanen og detaljregulering av den nye fylkesvegen fra Stadsbygd til Vemundstad startes nå opp. Det er som kjent alternativ 1B, som ligger lenger opp fra sjøen, som blir endelig trasé. Veien er kostnadsberegnet til 350 millioner kroner. I 2018 starter bygging av veien, og byggeperioden vil vare 1 1/2 til to år. Det vil bli et folkemøte i juni om detaljreguleringen.

Stb-vei

Denne uken er det internt møte om rivning av gamle Åsly skole mandag. Det var planlagt en midlertidig brakkerigg for kunstgressbanen. Vi må se på om det finnes bedre alternativ.

Tirsdag er det generalforsamling i Trønderenergi. Onsdag er det møte med videregåendeskolene på Fosen og møte i Fosen Industriforum. Dette er et viktig møte for å få til et 6-årig omstillingsløp for næringslivet i Indre Fosen.

Torsdag er det kommunestyremøte med mange saker. Tertialrapport pr. 30.04.2016, budsjettkorrigeringer, tilstandsrapport for Helse- og omsorgssektoren, videre prosess og entrepriseform for Stadsbygd omsorgssenter, valg av meddommere i Lagmannsretten og Fosen tingrett er noen av sakene.

KST3

Ellers har vi en spennende drøftingssak: Mælan skole og Stadsbygd skole, renovering eller nybygg? – og orientering om barnevernarbeid i Rissa kommune og utvikling av Indre Fosen kommune.

Kommunestyret drar til Hysnes etter møtet for å bli orientert om resultater av arbeidet ved Hysnes Helsefort. Det blir også lagt opp til drøftinger om aktuelle spor det jobbes etter for å videreføre Hysnes Helsefort.

Fredag er det møte i Fosen Regionråd. En viktig sak her blir å vedta at vi skal lyse ut stilling på utviklingsleder for Fosen Regionråd. Denne stillingen vil primært ha et ansvar for rådet, samtidig som vedkommende betjener næringsalliansen. Det vil bli bestemt hvem som skal få utviklingsprisen for Fosen 2015. Ellers blir det orienteringer om Næringskonferansen for Fosen som skal være 14. juni på Hysnes.

Fredag er det også overtagelse av Åsly skole kl 12:00. Dette har på alle måter vært et vellykket prosjekt – og den nye skolen har blitt virkelig flott. I september vil det bli offisiell åpning og omvisning på den nye skolen.

Åsly skole