Ordførerens info uke 20

16 mai

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Overtagelse av ny Åsly skole, vei på Sør-Botn og kommunestyremøte.

Forrige uke var det internt møte om rivning av gamle Åsly skole på mandag og befaring onsdag. Det er ikke mulig å beholde dagens garderobeanlegg. Vi må sette opp en brakkerigg som ivaretar behovet i år, og vi må i dialog med Rissa Idrettslag/fotballgruppa om hvordan den endelige løsningen skal bli.

Tirsdag var det generalforsamling i Trønderenergi. Årsresultat etter skatt ble 0 kroner i 2015 mot 271 millioner kroner i 2014. Selskapet vil de neste årene gjennomføre betydelige investeringer. Investeringen i Fosen Vind vil medføre et kapitalbehov på omtrent 850 millioner fram mot 2020.

Onsdag var det møte med Fosen Industriforum i forbindelse med omstillingsprosjektet for Indre Fosen. Det ble et godt oppmøte, med over 30 representanter fra næringslivet; og gode diskusjoner om framtidig næringsarbeid i den nye kommunen.

Omstilling3

I kommunestyremøtet torsdag var det mange saker. Først tertialrapport pr. 30.04.2016 og budsjettkorrigeringer. Vi har noen overskridelser på drift som vi korrigerte for, så vil vi jobbe kontinuerlig både politisk og administrativt for å få driftsutgiftene på et akseptabelt nivå framover.

Vi la inn kroner 900.000 til vei på Sør-Botn. En skikkelig gladsak! Vi har jobbet med denne veien i mange, mange år – og endelig blir den en realitet. Vi valgte fylkeskommunens samferdselssjefs anbefalte løsning, og det ble vedtatt at det skal bli asfalt hele veien fra Flyta til Rein Kirke. Vi vil takke Kristian Berg for at dette ble mulig; og varaordfører Liv Darell som har jobbet meget godt med denne saken. Det jobbes også godt med Dønndalsveien.

SørBotn

Vi satte av en tilleggsbevilgning på ytterligere 1,1 million til fiber- og mobilsatsing. Vi gikk gjennom tilstandsrapporten for Helse- og omsorgssektoren, godkjente videre prosess og entrepriseform for Stadsbygd omsorgssenter; og vi startet opp drøftingssaken om Mælan skole og Stadsbygd skole – renovering eller nybygg. De to forslagene vi har per i dag på nybygg utgjør 383 millioner, og det er urealistisk å gå i gang med disse prosjektene slik de foreligger. Vi må jobbe videre for å se på hva vi realistisk sett kan få til i forbindelse med dette.

Mælan - Stadsbygd

Etterpå var kommunestyret med til Hysnes for å bli orientert om forskningsresultater og arbeidet ved Hysnes Helsefort; samt en orientering om det arbeidet som gjøres for å få til videre drift ved Helsefortet.

Hysnes KST2

Fredag var det møte i Fosen Regionråd. Vi vedtok å lyse ut stilling som utviklingsleder. Denne stillingen vil fordele sitt arbeid for selve regionrådet og på næringsalliansen. Intensjonen er at nærings- og utviklingsarbeidet på Fosen skal styrkes og at vi skal ha et tettere samarbeid mellom politiskerne, administrasjonene og næringslivet. Det skal være en stor Næringskonferanse for Fosen 14. juni på Hysnes. Alle formannskapene er invitert.

Fredag var det overtagelse av Åsly skole. Det har på alle måter vært et vellykket prosjekt – og den nye skolen har blitt virkelig flott. I september vil det bli offisiell åpning og omvisning på den nye skolen. I desember 2012 gjorde kommunestyret et historisk vedtak om å bygge ny Åsly skole. Knut Solberg har gjort en meget god jobb som vår prosjektleder. I mars 2014 fikk Stjern/Bakøy oppdraget som hovedentreprenør. Bygginga starta i august samme år. Mange flinke underleverandører har vært med i arbeidet: Pallin, Elpro, Fosen Ventilasjon, Tung rør, Ragnar Skånøy, Fosenmalern, Fallmyr gartneri, og mange flere.

Åsly8

Bygget er på over 7 mål, og rommer svært mye. Først og fremst skole, selvfølgelig, men også Bojersalen, bibliotek, kantine, auditorium, rom for kulturskolen, SFO, flotte spesialrom osv. Bygget er bygget som passivhus – med vesentlig redusert energibruk i forhold til den gamle skolen. På vegne av Rissa kommune overleverte vi blomster til prosjektleder for Bakøy/Stjern, Bjørnar Bakken, og takket for godt samarbeid og meget vel utført arbeid.

Åsly overtagelse

I kommende uke er det styringsgruppemøte for omstillingsprosjektet på onsdag; samt et møte om Rissa sentrum. Torsdag er det møte med fylkeskommunen om regionalt samarbeid, med Fosen og nye Trøndelag som perspektiv. Fredag er det møte med Trondheim Havn, samt et møte med Inderøy kommune.

Da gjenstår det kun å ønske alle sammen en riktig god 17. mai!!

Flagg

2 Replies to “Ordførerens info uke 20

  1. Greit nok at det satses på skole, innen kultur er det nok en gang for lite satsing. Kultultursjefen kunne godt ha tatt rollen i den den nye kulturdelen i nye Åsly skole.

    • Det satses mye på kulturdelen på i nye Åsly skole. Et kommunalt foretak, KulturCompagniet, har dette som et av sine ansvarsområder.

Comments are closed.