Ordførerens info uke 21

23 mai

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Ny asfalt, servicebygg Rein, formannskap og møte i fellesnemnda for Indre Fosen.

Da håper jeg alle har hatt en flott pinse og 17-mai feiring.

17mai4

Endelig er asfalteringen i gang på strekningen Sund – Brødreskift, samt at Sør-Botn kommer i samme runde.

Asfalt

Servicebygget ved parkeringsplassen til Rein Kirke er kommet i gang. Sand Bygg er entreprenør. Bygget skal betjene ansatte på og ved kirken og kunne fungere som møterom/oppholdsrom, samt at det etableres 2 publikumstoalett i bygget. Overlevering er satt til starten av November.

ReinBygg

Onsdag var det møte i omstillingsprosjektet og møte om Rissa sentrum på onsdag. Torsdag var det møte med fylkeskommunen om regionalt samarbeid, med Fosen og nye Trøndelag som perspektiv. Torsdag var det også et historisk møte i Rissa: Stiftelsesmøtet for selskapet som skal jobbe for bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.

Bru5

Fredag var det møte med Trondheim Havn. Tema var utbedring av havna i Vanvikan, slik at vi får et bedre og mer driftssikkert hurtigbåtanløp i framtiden. Fredag ettermiddag var det et møte med Inderøy kommune. Et trivelig møte med mye erfaringsutveksling.

Denne uken er det eierkonferanse i FosenKraft mandag og tirsdag. Onsdag er det møte i administrasjonsutvalget og møte med fotballgruppa om kunstgressbane/riving av Åsly skole.

Torsdag er det møte i formannskapet, med mange saker vedrørende salg: salg av Presteboligen i Grønningsmarka, salg av Gruppebygget på Hysnes (der GoTid var tidligere) – og drøftingssak om veien videre ved salg av bygg. Vi har fått inn søknader om støtte til utarbeiding av regionhistorie for Fosen, til filmprosjektet «Skateboarding across Norway», og støtte til telt på RissaMartnan. Vi har en drøftingssak om kulturlandskap – og orienteringssak om arbeidsmiljø.

Fellesnemnda Indre Fosen har også møte torsdag. Her er det to spennende saker som skal behandles. Den ene er sammenslåing av kultursektoren i Rissa og Leksvik, med virkning allerede fra 01.08.2016. Arbeidsgruppa for kultur er omforent om at det blir én kultursektor i Indre Fosen kommune. Begge kommunene har foretatt en involveringsprosess med ansatte og tillitsvalgte. Spennende, og veldig fint å ha en sektor der vi får testet sammenslåing.

Den andre saken er et høringssvar på grensejustering i Verrabotn. Innstillinga går på at Fellesnemnda mener Verrabotn naturlig sokner til Indre Fosen kommune, og ønsker alle innbyggere i Verrabotn hjertelig velkommen til Indre Fosen kommune. Fellesnemnda støtter innbyggerinitiativets forslag til grense mellom kommunene. Innbyggerne i Verran har folkeavstemning 23/5.

Verran

Ellers har vi en drøftingssak: Mulighetskommunen Indre Fosen, og følgende orienteringssaker: planstrategi, omstillingsprogram for nærings- og arbeidsliv Indre Fosen, rapportering prosjektbudsjett og rapportering fra arbeidsgruppene.