Ordførerens info uke 22

30 mai

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: formannskap og møte i fellesnemnda for Indre Fosen, og innbyggerne i Verrabotn sa ja til Indre Fosen.

Denne uken var det eierkonferanse i FosenKraft mandag og tirsdag. En del av diskusjonene i møtet gikk på hva Rissa ønsker å gjøre med sin eierandel på 20 %. Onsdag var det møte i administrasjonsutvalget og møte med idrettslaget og fotballgruppa om hvordan garderobeanlegg, kiosk i forbindelse med kunstgressbanen under og etter rivning av Åsly skole.

Torsdag var det møte i formannskapet med mange saker vedrørende salg: Vi vedtok å selge Presteboligen i Grønningsmarka, det samme med Gruppebygget på Hysnes (tidligere GoTid).

Hysnes2

Vi innvilget kr. 25.000 i støtte til utarbeiding av regionhistorie for Fosen, filmprosjektet «Skateboarding across Norway» fikk ikke støtte, mens RissaMartnan fikk kr. 45.000 i støtte til telt. Vi hadde også en sak om kulturlandskap, der vi ble informert om hvordan det jobbes med bygninger som ikke holdes i hevd. Vi fikk også informasjon om at sykefraværet i Rissa hittil i år er nede i 7,5 %.

Sykefravær

Fellesnemnda i Indre Fosen hadde et meget godt møte på torsdag. Der stemningen var god, og to spennende saker ble behandlet. Kultursektoren i Rissa og Leksvik slås sammen med virkning allerede fra 01.08.2016.

Den andre saken var et høringssvar på grensejustering i Verrabotn. Vi vedtok at vi mener Verrabotn naturlig sokner til Indre Fosen kommune, og at vi ønsker alle innbyggere i Verrabotn hjertelig velkommen til Indre Fosen kommune. Fellesnemnda støttet videre innbyggernes forslag til grense mellom kommunene. Innbyggerne i Verrabotn sa mandag kveld JA til å bli en del av Indre Fosen. Hele 80 % stemte for dette. Det ligger dermed an for at denne grensejusteringen trer i kraft fra 01.01.20 – samtidig som Verran går sammen med Steinkjer, noe innbyggerne i Verran også sa ja til.

I fellesnemnda hadde vi også gruppearbeid med: Mulighetskommunen Indre Fosen, og følgende orienteringssaker: planstrategi, omstillingsprogram for nærings- og arbeidsliv Indre Fosen, rapportering prosjektbudsjett og rapportering fra arbeidsgruppene.

Starten av veibygging på ny fylkesvei Stadsbygd – Vemundstad er satt til midten av 2018. Det er kommet nye foreløpige tegninger som viser trasevalgene.

Stadsb-vei

Stb-Trongen

Det har vært en god økning på fergesambandene på Fosen hittil i år.  Flakk – Rørvik økte de første 4 månedene i år med 12.785 passeringer, mens Brekstad – Valset hadde 2.858 flere passeringer. Ved Osavatnet vil det være nattestengning mellom 22:00 og 05:00.

Spreng

Lørdag var det en større skogbrann ved Hafella ved Storvatnet. Tusen takk for iherdig innsats fra TBRT og de andre etatene som gjorde at brannen var slukket ved 19-tiden samme kveld.

Denne uken er det møte i Næringsalliansen på Fosen på mandag. Det nye biblioteket på Åsly vil bli åpnet, og det er møte i styringsgruppa for Hysnes. Mandag er det også folkeavstemning om kommunesammenslåing i Bjugn, Ørland og Roan. Tirsdag er det meklingsmøte om reguleringsplan for deler av eiendommen Sliper. Onsdag er det 2. samling i «Program for bosetting, kvalifisering og integrering av innvandrere» på Hell. Torsdag er det møte om vei på Stadsbygda.