Ordførerens info uke 23

6 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Biblioteket åpnet, kommunestyremøte denne uken.

Forrige lørdag var det åpning av Bryggeutstillinga i Råkvåg, Fosens største kunst- og håndverksutstilling. Den vil være åpen fram til 28.08.16.

Utstilling

Mandag var det møte i Næringsalliansen på Fosen. Strategisk næringsplan 2016-20 ble diskutert. 3 mulighetsområder i planen er: forsvar, energi og marin. Det var enighet om at eksisterende næringsliv skulle få en mer sentral plass i planen.

Alliansen2

Norges aller første trekombinasjonsbibliotek ble åpnet på nye Åsly skole i Rissa mandag. Etter 34 år i kjelleren på Rissa rådhus er biblioteket nå flyttet inn i nye lyse lokaler. Det nye biblioteket er på 350 kvadratmeter. Vi håper den nye plasseringen bidrar til økt besøk og at mange vil «oppdage» kommunens nye praktbibliotek. Dette blir en møteplass for ALLE enten du kommer for å låne med deg ei bok eller to, eller om du benytter sjansen til å lese avisa mens du venter på poden som er på undervisning i kulturskolen eller på trening.

Bibliotek

Det var møte i styringsgruppa for Hysnes, hvor vi jobber med ny organisasjon som skal jobbe for å skape ny aktivitet.

Tirsdag var det meklingsmøte om reguleringsplan for deler av eiendommen Sliper. Reguleringsplanen består i campingplass og hyttefelt ved Storvatnet. Det ble enighet mellom Rissa og Mattilsynet om at selve campingplassen (C02) frigis, og at resten av reguleringsplanen godkjennes så snart kommunen har en godkjent plan for ny vannkilde for de 15 som i dag har Storvatnet som drikkevannskilde.

sliper

Onsdag var det 2. samling i «Program for bosetting, kvalifisering og integrering av innvandrere» på Hell. Samspillet mellom kommunen og frivilligheten var et sentralt tema.

Torsdag var det møte om vei på Stadsbygda i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidet. Statens Vegvesen orienterte om status og tidsplan.

I kommende uke er det møte i styringsgruppa for omstillingsprogram Indre Fosen på onsdag, samt møte i arbeidsgruppa som ser på politisk organisering i ny kommune. Vi møter også kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner med spørsmål om rammebetingelser og politisk organisering for ny kommune.

Torsdag er det møte i kommunestyret. Vi skal jobbe videre med nybygg/rehabilitering av Mælan og Stadsbygd skoler, velge styremedlem til Halten, behandle lånegaranti til Rissahallen (Basishallen). Det blir også en rekke orienteringssaker. Fredag er det styremøte i Fosen Regionråd.