Tirsdag 23/10

23 okt

Tirsdag er det følgende som står på programmet:

  • SLT-møte (forebyggende kriminalitet)
  • Styremøte i Rissa Utvikling

Budsjett Rissa Utvikling KF 2013, søknad fra Coop Marked Fosen Råkvåg og en rekke informasjonssaker:

•             Destinasjonsselskap ”Kystkulturveien”

•             Rissa Innvest.

•             Ungt Entreprenørskap.

•             Innvilget tilskudd til Rein Drikke AS på 400’.

•             KULMIN, ”Perler på en snor” og eCreate – 1,1 mill fra STFK.

•             Fosenreklame i forbindelse med flybasen.

•             Felles løft om ”Beitenæring og tap/skader” – informasjonsmøte.

•             Offentlig tilgjengelige referat fra styret i Rissa Utvikling KF.

•             Info om frokostmøtet 7.12. i Stadsbygd sparebanks nye lokaler