Ordførerens info uke 25

20 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Indre Fosen vedtatt i statsråd, formannskapsmøte, kulturbygging, videregåendevedtak og politireform.

Mandag var det møte i Rissa Utvikling der vi behandlet 15 søknader til næringsfond/RDA. Vi diskuterte næringsarbeid i ny kommune, veterinærordningen, omstillingsprogrammet og bruselskapet.

Mandag og torsdag var det avslutningsmarkering for avgangselevene ved Rissa Videregående skole. Alle på yrkesfag har fått lærlingeplass eller skoleplass til høsten. Det er kjempebra.

Russ (2)

Tirsdag arrangerte Næringsalliansen på Fosen en stor næringskonferanse «Havrommet» med mange spennende foredrag og innlegg fra aktørene på Fosen. Spennende satsingsområde for Næringsalliansen.

Havrommet

Onsdag arrangerte vi et fagseminaret for å få faglige bidrag til utvikling av konsept knyttet til ungdom og utenforskap i forbindelse med «Hysnes Ung»; som er et av konseptene vi jobber med i forbindelse med Helsefortet.

HysnesPwc

Onsdag kveld var det «På grensen til allsang» med full låve og flott konsert.  En virkelig fin forsommer-happening!

Allsang

Onsdag og torsdag behandlet fylkene videregående skole i Indre Fosen. Nord-Trøndelag og 14 fra Sør-Trøndelag gikk for fylkesrådmannens tydelige innstilling, der ny skole i Vanvikan ligger inne. Det er det samme som begge kommunestyrene enstemmig sluttet seg til gjennom intensjonsavtalen i mars i fjor, og som lå til grunn for folkeavstemningen. Posisjonen i Sør-Trøndelag, derimot, gikk for at saken skulle utsettes til 2017, samt at videregående for vår del må sees i sammenheng med resten av Fosen.

Torsdag fikk vi besøk av 3. klasse på Stadsbygd skole. De hadde mange gode spørsmål og innspill til hva kommunen bør satse på. Deretter var kommunestyret på Fosen Yard for å se M/S Spitsbergen før den forlater verftet. Et fantastisk flott skip. Nå håper vi at verftet får tak i nye oppdrag, slik at vi får full fart på hjørnestensbedriften vår igjen.

Spitsbergen2

Torsdag kveld gikk startskuddet for ekstern kulturbygging i Indre Fosen kommune. På Storhammar’n på grensa mellom Leksvik, Rissa og Verran kommuner. Et morsomt, godt besøkt arrangement i strålende vær.

StorH

Fredag var det møte i Trondheimsregionen samt dialogmøte med politiet om den nye politireformen. Vi på Fosen er enige om at trianglet med kontor på Brekstad, i Rissa og Åfjord er det som vil gi best nærhet og responstid for politiet; spesielt nå når politidistriktet også utvides med Roan, Osen og Leksvik. Det er viktig å ta hensyn til avstandene på Fosen, samt at Indre Fosen har flest innbyggere. Vi har allerede gjennomført deler av reformen, i og med at vi har ett hovedkontor og én lensmann.

Politi1

Fredag ble Indre Fosen vedtatt i statsråd. Det blir en super kommune med over 10.000 innbyggere som vil samarbeide tett med resten av Fosen og Trondheimsregionen. Jeg har stor tro på at vi sammen vil gi innbyggerne bedre tjenester, og at vi vil være bedre i stand til å drive med samfunns- og næringsutvikling. Dette blir veldig, veldig bra!

IndreF2

Lørdag var det Leksvikmartna med mye folk, 52 boder, og der Rissa og Leksvik hadde en kommunestand med mulighet for å komme med innspill til hvordan den nye kommunen bør fremstå. Søndag var det Klosterdag på Rein.

Kommende uke er det planleggingsmøte for besøk fra Ungarn i forbindelse med EU-prosjekt, møte om hurtigbåt Vanvikan-Trondheim og partssammensatt utvalg for Indre Fosen på mandag, tirsdag er det møter i styringsgruppene for Stadsbygd og Mælan skoler, omsorgssenter på Stadsbygda samt møte om kulturuke/offisiell åpning av Åsly skole. Onsdag er det møte i det interkommunale prosjektet om plan, miljø og landbruk og generalforsamling i FosenKraft. Torsdag er det formannskapsmøte, med følgende saker: Ny risiko-og sårbarhetsanalyse, salg av område for overnatting – Hysnes, forslag til veinavn – Børstingveien, samt søknader om serveringsbevilling -og skjenkebevillinger. I tillegg er det drøftingssak om arbeidsmiljø og orientering om boligpolitisk plan, innbyggerinnspill. Torsdag er det også kongebesøk i Nidarosdomen/Stiftsgården og St. Hans aften. Fredag blir det møte med departementet om distriktsindeks/arbeidsgiveravgift.