Ordførerens info uke 26

27 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Møte i fellesnemnda, ordførermøte på Fosen om politireformen og asfaltering av Sørbotnvegen.

Forrige mandag var det planleggingsmøte for besøk fra Ungarn i forbindelse med EU-prosjekt. En delegasjon på 10 kommer hit i September. Mandag var det også møte om hurtigbåt Vanvikan-Trondheim og partssammensatt utvalg for Indre Fosen.

Tirsdag var det møter i styringsgruppene for Stadsbygd og Mælan skoler. For begge skolene jobbes det videre med alternativ der deler av skolebyggene renoveres og resten bygges nytt. Det var også møte i styringsgruppa for omsorgssenter på Stadsbygda og møte om kulturuke/offisiell åpning av Åsly skole.

Onsdag var det møte i det interkommunale prosjektet om plan, miljø og landbruk og generalforsamling i FosenKraft.

Torsdag var det formannskapsmøte. Ny risiko- og sårbarhetsanalyse legges nå ut til høring, et området i skråningen over Naustet Pub ble solgt til høystbydende, og må starte bygging innen to år. Ny kjøper har et spennende prosjekt.

Hysnes44

I en sak om veinavn, ble det vedtatt at Børstingveien skal ha med «r» i navnet. Det var også en rekke søknader om serveringsbevilling -og skjenkebevillinger, som alle ble godkjent. I tillegg var det drøftingssak om arbeidsmiljø og orientering om boligpolitisk plan.

Torsdag var det også kongebesøk i Nidarosdomen og hagefest i Stiftsgården. Delegasjonen fra Rissa trivdes veldig godt.

25-års konge

Fredag laget vi en liten markering for de som har jobbet på Hysnes, takket dem for den fantastiske jobben de har gjort, den spennende forskninga de har utført, og at vi håper vi får en videreføring som baserer seg på dette arbeidet.

Hysnesstopp

Denne uken skal jeg innom P5 Fosen på mandag morgen, deretter er det en liten markering i forbindelse med Fosenprisen. Tirsdag har ordførerne på Fosen møte om politireformen. Onsdag er det møte i bruselskapet og styremøte i KulturCompagniet.

Fra tirsdag 28. juni kl. 17.00 vil Fylkesvei 142 Sørbotnvegen i Rissa bli stengt pga. asfaltering. Arbeidet skal være ferdig torsdag 7. juli. Veien blir ikke stengt hele døgnet, men i det tidsrommet arbeidet foregår.

Asfalt2

Torsdag er det møte i fellesnemnda. Her er det mange saker: planstrategi for Indre Fosen kommune, prosjektstilling som planlegger Indre Fosen, prinsipp for rekruttering av ledere til Indre Fosen kommune, politisk komite/utvalg og budsjett for kultursektoren i Indre Fosen kommune; og doktorgradsprosjekt om bygging av ny kommune.

Videre blir det drøftingssaker om nærpolitireformen og felles videregående skole i Vanvikan, intensjonsavtalen og veien videre. Vi får orientering om omstillingsprogrammet for nærings- og arbeidslivet, prosjektbudsjettet og rapportering fra arbeidsgruppene. Etterpå er det veiåpning Olsøy og sommeravslutning for kommunestyrene i Leksvik og Rissa.