Onsdag 24/10

24 okt

Onsdag står følgende på programmet:

  • Formannskapsmøte
  • Styringsgruppemøte omdømmeprosjektet
  • Mælan folkemøte

Formannskapsmøte med følgende saker:

· Transportplan Sør-Trøndelag 2014 – 2023.

· Sentrumsplan Rissa sentrum

· Mediatrening v/Appareo

· Gave til Båtlaget Rødskjæl

· Festeavgiften for 2013