Ordførerens info uke 27

4 jul

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Verrabotn til Indre Fosen, 5 millioner ekstra til samferdsel og møte i fellesnemnda.

Forrige uke var det en liten markering i forbindelse med Fosenprisen på mandag. Eilert Bjørkvik ble tildelt hedersprisen. I juryens begrunnelse heter det blant annet at han har lagt ned et fabelaktig arbeid for å bevare lokalhistorien på Fosen for ettertidens generasjoner. I år gikk hele 4 av 5 Fosen-priser til Rissa.

Eilif

Tirsdag hadde ordførerne på Fosen møte om politireformen i Åfjord, der vi diskuterte hvordan vi skal beholde trianglet Brekstad – Rissa – Åfjord som lensmannskontor. Asfalteringen av Fylkesvei 142 Sørbotnvegen startet også opp – og skal være ferdig torsdag 7. juli.

Asfalt-sørbotn

Leksvik feiret at de ikke lenger er en ROBEK-kommune. I 2015 endte Leksvik med et solid overskudd og kommunen er nå i stand til gjøre nødvendige investeringer igjen.

Onsdag var det møte i bruselskapet. Olav Ellevset ble ansatt som daglig leder og jeg ble valgt som styreleder. Vi har generalforsamling i september, og innen da har vi som mål å få på plass en aksjekapital på 4-5 millioner. I dag er vi nesten halvveis. Vi vedtok å bestille trafikkanalyse, som vil si noe om trafikkgrunnlaget for brua – og stipulering av fremtidig vekst. Det legges opp til 40 års nedbetalingstid – og at avgift per passering skal være vesentlig lavere enn det Flakk – Rørvik koster i dag. Hurtigbåt Vanvikan – Trondheim og fergesamband Brekstad – Valset er ikke regnet i prosjektet. Onsdag var det også styremøte i KulturCompagniet. Selskapet er godt i gang – og selskapets logo ble vedtatt.

Torsdag var det møte i fellesnemnda. Her var det mange saker som ble behandlet. Planstrategi for Indre Fosen kommune ble vedtatt lagt ut på høring, det ble vedtatt å gå inn med prosjektstilling som planlegger for Indre Fosen kommune, prinsipp for rekruttering av ledere ble behandlet, politisk komite/utvalg ble vedtatt. Budsjett for kultursektoren i Indre Fosen kommune ble behandlet. Her er nye ledere allerede ansatt; Kine Larsen Kimo blir kultursjef og Svein Buan blir kulturskolerektor i den nye kommunen.

KineSvein

Doktorgradsprosjekt om bygging av ny kommune ble vedtatt. Vi vedtok innspill til nærpolitireformen fra Indre Fosen. Politimester Nils Kristian Moe innledet om dette temaet. Videre drøftet vi felles videregående skole i Vanvikan, intensjonsavtalen og veien videre.

Vanvvikan-utfyllt

Vi fikk orientering om omstillingsprogrammet for nærings- og arbeidslivet, prosjektbudsjettet og rapportering fra arbeidsgruppene.

Vi kunne også informere fellesnemnda om at Indre Fosen kommune får fem millioner samferdselskroner for 2016. Dette er penger som fordeles ut til kommuner som har vedtatt sammenslåing. Primært skal disse pengene gå til asfalt på veien «over skogen», mellom Kråkmo og Leksvik. Dette er en strekning på om lag to mil. Veien er førsteprioritet for oss, men vi diskuterte om vi skal bruke fire millioner kroner på den, og én million kroner på bruprosjektet.

På torsdag var det offisielt åpning av «Kråkmo II». Den nye veien mellom Olsøy og Vanvikan er nå nesten 10 kilometer kortere enn den gamle via Leira.

Olsøy2

Torsdag var det kommunestyremøte i Verran. Der vedtok de mot en stemme at Verrabotn skal få gå til Indre Fosen fra 01.01.20. Svært gledelig!

Denne uken har jeg ferie.