Ordførerens info uke 34

22 aug

Forrige uke var det møte i Fosen Regionråd mandag. Vi jobber med å ansette en utviklingsleder. Tirsdag var det møtet i styringsgruppa til Mælan skole. Her begynner mye å bli klart, og styringsgruppa vil komme med en innstilling til kommunestyret i nær framtid.

Mælan2

Onsdag var det møte med Trøndelags Europakontor, der vi ser på om vi kan finne noen aktuelle EU-prosjekt innen Nordsjøprogrammet. Onsdag ble det vedtatt i fylkesutvalget at Indre Fosen får 3 millioner kroner i omstillingsmidler for næringslivet. Det ble også bevilget 200 tusen kroner til strategisk utviklingsanalyse for Indre Fosen.

Omstillingsprogram

Torsdag kom innbyggertallene for 2. kvartal. Rissa fikk 10 nye innbyggere, nå totalt 6633 innbyggere. Fødselsoverskudd var hovedårsaken til økningen.

Fredag hadde vi møte i komiteen som jobber med offisiell åpning av Åsly skole – Kulturuke i perioden 12-17. september. Det er fortsatt igjen noen få billetter til Odd Nordstoga 15. september.

OddNordstoga

Lørdag var det Rissamartna i strålende martnadsvær og med over 60 utstillere. Den var veldig godt besøkt i år, med 2600 innbetalte.

Martna16

Mandag er det enhetsbesøk på Åsly skole og om kvelden er det møte i Inder Fosen om fremtidig politisk organisering. Tirsdag er det møte med fylkeskommunen om hurtigbåt i Vanvikan. Det er også læringsnettverk om integrering av innvandrere, styringsgruppemøte i omstillingsprogrammet for Indre Fosen og møte med Rissa IL om fasiliteter rundt kunstgressbanen. Onsdag møtes styringsgruppa for politireformen i Trøndelag. Torsdag er det møte med fylkesmannen, der vi har innlegg om kommunesammenslåingen. Det vil også være et møte med fylkesmannen om Verrabotn.