Torsdag 25/10

25 okt

Torsdag er det følgende på programmet:

  • Kommunestyremøte

Følgende saker behandles:

Tertialrapport pr. 31.08.12

Tilstandsrapport for grunnskolene i Rissa – 2012

Valg av meddommere til Fosen Tingrett

Valg av meddommer til Frostating Lagmannsrett

Valg av jordskiftemeddommere

Valg av representant til styret i Fosenvegene AS

Orienteringssaker:

· Orientering om omdømmeprosjektet

· Atb, busser