Ordførerens info uke 35

29 aug

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Formannskapsmøte, møte i fellesnemnda – og 1 million til Fosenbrua.

Mandag var det enhetsbesøk på Åsly skole, der innflytting i nyskolen var et viktig tema. Det meste fungerer godt. Mandag kveld var det møte i Inder Fosen om fremtidig politisk organisering. Her var det stor enighet – og dette skal endelig vedtas 29.09 sammen med administrativ organisering.

Tirsdag var det møte med Trondheim Havn og Nord-Trøndelag Fylkeskommune om havna i Vanvikan.

Det var også møte i styringsgruppen for omstillingsprogrammet for næringslivet i Indre Fosen; der vi behandlet omstillingsplan og kommunikasjonsstrategi, samt handlingsplan for 2017.

Onsdag møttes styringsgruppa for politireformen i Trøndelag. Jeg representerer Fosen. Det er viktig at vi beholder kontorene i Rissa og Åfjord, for å få mest mulig kvalitet i politietaten på Fosen. Med ett kontor på Brekstad får vi en sterkt redusert tjeneste, og mye lenger responstid.

Politireform

Onsdag var det møte med Rissa IL om fasiliteter rundt kunstgressbanen. Torsdag var det møte med fylkesmannen, der vi (Vigdis og Ove) hadde innlegg om kommunesammenslåingen. Vi hadde også et forberedende møte med fylkesmannen om Verrabotn og kommunegrensa mot Verran/Steinkjer.

Fredag var det møte med Stadsbygd Sparebank om ny nasjonal økning i arbeidsgiveravgift – som vil ramme lokalbankene uforholdsmessig mye, samt møte med samferdselsdirektøren i Sør-Trøndelag fylkeskommune for å diskutere fremtidig hurtigbåt- og busstilbud.

Lørdag og søndag var det stor fotballcup på Langsand; Eat Move Sleep-cupen, med mange barn og unge i aksjon. Også politikerne og administrasjonen i Indre Fosen fikk være med.

Langsand

Søndag var det Familiedag i Vanvikan, i strålende vær og stort oppmøte.

vanvikan22

Kommende uke er det Fylkesmannens dialogkonferanse mandag og tirsdag. Her det mange tema: kommunereform, klima, mat og skjønnsmidler. Mandag er det også møte i Fosen Regionråd, der ansettelse av ny utviklingsleder skal behandles.

Onsdag er det konferanse om omstillingsprosjekt i Oslo, der jeg skal ha et innlegg om hvordan vi jobber med omstillingsprosjektet for næringslivet i Indre Fosen. Vi har mottatt 3 millioner, og søker i september om 38 millioner over 6 år.

Onsdag kveld er det møte i arbeidsgruppa for videregående skole i Indre Fosen.

Torsdag er det møte i formannskapet der vi skal behandle veinavn (Fallhaugen, Oberst Eriksens vei, Junkerbuktveien og Fjøsknappveien), klage på byggesak (Salteriet Kulturbrygge AS), søknader om støtte, servings- og skjenkebevilling, og drøftingssaker om veteranjernbåter og baugen til POL III, salg av aksjer Fosenkraft AS, veinavn (P. Bergs vei), salg av areal Kvithyll, sykestua, Dovrehallen og gruppebygget på Hysnes.

Det er også møte i Fellesnemnda for Indre Fosen på torsdag. En viktig sak her er aksjekapital til Fosenbrua, der innstillingen lyder som følger: Fellesnemnda for Indre Fosen kommune går inn med aksjekapital på kr 1 million i Fosenbrua AS. Beløpet finansieres av prosjektmidlene til sammenslåingsprosessen.

Aksjekapital

Hovedprosjektet er kryssingen av Trondheimsfjorden, men bru over Stjørnfjorden ligger også inne i pakken. Vei/tunnel mellom bruene ligger også inne. Ørland relanserte i forrige uke tunnel Brekstad – Agdenes, men det er et lokalt utspill, og er ikke behandlet i Fosen Regionråd. Her er det Fosenbru-prosjektet som er enstemmig vedtatt av alle kommuner, og som Regionrådet har bevilget en halv million kroner til.

Bru

Den andre saker i Fellesnemnda er: Struktur – Rissa og Leksvik veterinærdistrikt. Ellers har vi innovasjon og endringsprosesser som drøftingssak, og følgende orienteringssaker: planstrategi, Fosen Helse IKS, organisering av legetjenestene i Indre Fosen kommune, omstillingsprogram for arbeids- og næringsliv, prosjektbudsjett og rapportering fra arbeidsgruppene.

Fredag er det møte om Regionalt utviklingsprogram Nord-Trøndelag (RUP) og Handlingsplan for innovasjon og verdiskaping Sør-Trøndelag (HIV) – og omstilling Rissa/Leksvik.

Basishallen begynner å ta form, og det er mye diskusjon om hva vi skal bruke området der gamle Åsly skole stod til.

basishall22