Ordførerens info uke 36

5 sep

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: 1 million til Fosenbrua AS, formannskapsmøte og møte i fellesnemnda.

Forrige uke var det Fylkesmannens dialogkonferanse på mandag og tirsdag, der vi diskuterte kommunereform, mobbing, klima, landbruk og skjønnsmidler.

Landbrukdir3

Mandag ettermiddag var det møte i Fosen Regionråd, der vi diskuterte ansettelse av ny utviklingsleder – og der vi vedtok en uttalelse i forhold til arbeidsgiveravgift og lokalbanker.

Onsdag var det konferanse om omstillingsprosjekt for næringsliv i Oslo. Jeg hadde et innlegg om hvordan vi jobber med omstillingsprosjektet i Indre Fosen. Vi søker om 38 millioner kroner over 6 år.

Næring

Både onsdag kveld og fredag var det møte i arbeidsgruppa for videregående skole i Indre Fosen.

Torsdag var det møte i formannskapet der vi følgende veinavn ble vedtatt: Fallhaugen, Oberst Eriksens vei, Junkerbuktveien og Fjøsknappveien. Vi tok klage på byggesak (Salteriet Kulturbrygge AS) til følge slik at de ikke fikk overtredelsgebyr. De må uansett tilbakeføre deler av de endringer som er utført. Vi behandlet søknader om støtte, der Rissa Bygdeboknemnda fikk 50.000,- , Eldres dag fikk 10.000,-. Søknad fra Fjellørnen blir behandlet i neste møte. Servings- og skjenkebevilling til Fosenmat AS ble godkjent, vi drøftet veteranjernbåter og baugen til POL III, salg av aksjer Fosenkraft AS, veinavn (P. Bergs vei), salg av areal på Kvithylla. Sykestua, Dovrehallen og gruppebygget på Hysnes ble også drøftet.

Dovre

Videre ba vi om sak om at politisk arbeid i ungdomsskolen skal gi gyldig fritak som sak til neste kommunestyremøte, og sak om Rissa kommune som JA-kommune til neste formannskapsmøte. Det ble også gitt informasjon om rådmannssaken i Leksvik.

Det var også møte i Fellesnemnda for Indre Fosen på torsdag. Vi vedtok å skyte inn en million i aksjekapital til Fosenbrua AS. Prosjektet inkluderer Trondheimsfjordbrua og Stjørnfjordbrua, samt vei/tunnel mellom bruene. Et samlet Fosen Regionråd har tidligere gått inn med ½ million i selskapet. Vi vedtok også struktur for Rissa og Leksvik veterinærdistrikt. Ellers fikk vi et spennende foredrag om innovasjon og endringsprosesser av førsteamanuensis Endre Sjøvold fra NTNU. Vi hadde følgende orienteringssaker: planstrategi, Fosen Helse IKS, organisering av legetjenestene i Indre Fosen kommune, omstillingsprogram for arbeids- og næringsliv, prosjektbudsjett og rapportering fra arbeidsgruppene.

Fredag var det møte med Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge og Trøndelag Forsknings- og Utvikling om Regionalt utviklingsprogram Nord-Trøndelag (RUP) og Handlingsplan for innovasjon og verdiskaping Sør-Trøndelag (HIV), og vi fikk overlevert tilsagnsbrev om 3 millioner kroner til omstilling Rissa/Leksvik.

RUP

Kommende uke er det enhetsbesøk på Mælan mandag, tirsdag møtes styringsgruppa for omsorgssenter Stadsbygd og omdømmeprosjektet. Vi drar også til Stadsbygd skole på enhetsbesøk. Onsdag er det møte i Næringsalliansen på Fosen og enhetsbesøk på Skaugdalen Montessoriskole. Torsdag er det yrkesmesse på Rissa Videregående skole og besøk av en delegasjon fra Stortinget. Fredag til søndag er det kommunalkonferanse der jeg blant annet skal ha innlegg om Rissa kommune som skoleeier.