Ordførerens info uke 37

12 sep

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: kommunestyremøte, åpnings- og kulturuke på Åsly skole og møte med departementet om arbeidsgiveravgift.

Forrige uke var det enhetsbesøk på Mælan mandag. Ny skole var naturlig nok det viktigste tema som ble diskutert. Saken kommer opp i kommunestyret på torsdag. Tirsdag var det møte i styringsgruppa for omsorgssenter Stadsbygd. Reguleringsplan for det aktuelle området i sentrum av Stadsbygda legges ut på høring i september, og vil sannsynligvis bli behandlet i kommunestyret i desember-møtet. Tidsplan for omsorgssenteret er endret, og det ligger nå an til at senteret står ferdig til jul 2018.

stadsbygd-omsorg

Tirsdag var det også møte i omdømmeprosjektet og enhetsbesøk på Stadsbygd skole. Her var også ny skole tema. Saken om Stadsbygd skole kommer forhåpentligvis opp på oktober-møtet i kommunestyret.

Onsdag var det møte i Næringsalliansen på Fosen og vi var på enhetsbesøk på Skaugdalen Montessoriskole. Det har blitt et meget godt samarbeid mellom Rissa kommune og skolen. Det var også spennende å se på klasserommene og få en innføring i undervisningsopplegg og hvordan de jobber pedagogisk.

Torsdag var det yrkesmesse på Rissa Videregående skole. Her fikk de god informasjon om bedrifter og muligheter som finners i nærområdet, samt speed-dating med bedriftene.

Torsdag kom en delegasjon fra Stortinget på besøk. Vi var innom nyskolen på Åsly, Fosen Yard og Museet Kystens Arv.

kystens-a

Fredag til søndag var det kommunalkonferanse der jeg blant annet hadde innlegg om Rissa kommune som skoleeier.

Kommende uke er det åpnings- og kulturuke på Åsly. Den starter mandag kl 18.00. Det er også en markering av fiber på Leira. Tirsdag er det møte med Rema 1000 om nybygg.

Onsdag er det møte med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i Osloom arbeidsgiveravgift. Torsdag er det møte i kommunestyret. Leksvik har møte samtidig, der de skal behandle permisjonsavtale med rådmannen. Dette er en sak tar mye energi og oppmerksomhet for tiden, og det er viktig at vi finner en god løsning for å kunne jobbe videre med sammensmeltingen til Indre Fosen. I forrige uke kom det melding om at kommunene som sIår seg sammen får 200 millioner  i tillegg. Det vil anslagsvis utgjøre 5-6 millioner for Indre Fosen. kommunestyret i Rissa har vi følgende saker: overføring av budsjett til kultursektoren i Indre Fosen kommune, rehabilitering og nybygg ved Mælan skole – avklaringer om lokalisering, størrelse og innhold i skolen.

maelan3

Vi skal også behandle retningslinjer for grunnskoleskyss, forvaltningsrevisjon på kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, risiko- og sårbarhetsanalyse, planprogram for reguleringsplan Gråsteinlia steinbrudd, sluttbehandling av reguleringsplan for Hårberg hyttefelt (endring), reguleringsplan Mellomveien boligområde – sluttbehandling, endring av selskapsavtale – Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS og 2 søknader om permisjon fra politiske verv – Marthe Småvik og Stefan Hansen. Det har kommet inn 2 interpellasjoner: forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter og sikring av et tryggere arbeidsliv.

Vi får orientering om: Nordmololeira på Kvithyll, sluttregnskap for nybygg oppfølgingstjenesten, høring om endringer i jord- konsesjons- og odelsloven, offentlig forskuttering ved privat utbygging, næringsarbeid i Rissa Utvikling og politisk organisering. Fredag er det møte i Trondheimsregionen.

Fornminnegravingen i forbindelse med ny vei på Stadsbygd er godt i gang.

stadsbygd-fornminne