Ordførerens info uke 38

19 sep

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Kommunestyremøte, oppstart Mælan skole og felles rådmann Rissa/Leksvik.

Forrige uke var det åpnings- og kulturuke på Åsly, med flotte konserter, spennende foredrag og familiedag.

engvig

Åsly skole er selvfølgelig først og fremst skole, men rommer også nytt Bibliotek, Bojersal, kantine, auditorium, rom for kulturskolen, SFO, flotte spesialrom osv. Her er det Indre Fosen Kulturskole som holdt minikonsert i Bojersalen mandag kveld.

kulturskole

Mandag var det markering og pølsefest på Leira i forbindelse med fiberutbyggingen der, samt informasjon om videre utbygging fra Leira og oppover mot Skaugdalen. Tirsdag var det møte med Rema 1000 om nybygg, grunnforhold og fordeling av kostnader til infrastruktur rundt tomta.

rema1000-3

Onsdag var det møte med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i Oslo om sentralitet og arbeidsgiveravgift i Indre Fosen. Hverken vi eller departementet har klart å få innsyn i statistikk og bakgrunnstall fra SSB som er avgjørende for å komme videre i arbeidet.

Torsdag var det møte i kommunestyret i Leksvik, der de vedtok permisjonsavtale med rådmannen under forutsetning at rådmannens avtale fra juni 2015 legges til side. Det betyr at arbeidet med å smelte sammen Indre Fosen kan fortsette videre på en god måte, og at kontrollutvalget i Leksvik jobber med oppfølging av selve rådmannssaken og gransking av forholdene rundt inngått avtale. Vigdis Bolås ble ansatt som rådmann i 50 % stilling, mens vi i Rissa vedtok å gi henne permisjon fra sin stilling i 50 %. Det blir en god løsning for Indre Fosen.

Kommunestyret i Rissa behandlet torsdag en rekke saker. Budsjett til kultursektoren ble overført til Indre Fosen kommune: Vi vedtok enstemmig 1-10-skole på Mælan, hva som skal rehabiliteres og hva som skal bygges nytt, lokalisering, størrelse og innhold i skolen. Vi behandlet også retningslinjer for grunnskoleskyss, forvaltningsrevisjon på kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, risiko- og sårbarhetsanalyse, planprogram for reguleringsplan Gråsteinlia steinbrudd, sluttbehandling av reguleringsplan for Hårberg hyttefelt (endring), sluttbehandling av reguleringsplan Mellomveien boligområde, endring av selskapsavtale – Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS og 2 søknader om permisjon fra politiske verv. Marthe Småvik og Stefan Hansen fikk ett års fritak. 2 interpellasjoner ble også besvart; forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter og sikring av et tryggere arbeidsliv.

Vi får orientering om forurensning på Nordmololeira på Kvithyll. Sluttregnskap for nybygg oppfølgingstjenesten kommer som egen sak i neste kommunestyremøte. Høring om endringer i jord- konsesjons- og odelsloven blir behandlet av gruppelederne. Offentlig forskuttering ved privat utbygging ble diskutert, det ble informert om næringsarbeid i Rissa Utvikling og politisk organisering. Fredag var det møte i Trondheimsregionen, med mye interessant info om kommunene.

trondheimsreg-flytt

Kommende uke er det møte i Rissa Utvikling på mandag. Her behandles tertialrapport (2. tertial), 8 søknader til RDA/næringsfond, i tillegg til følgende saker: status fiber, akseltrykk vei, nytt ørneprosjekt, fylkesmannsbesøk og status mobil og fiber.

Mandag møter vi også fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag for å diskutere Verrabotn. Tirsdag er det møte i administrasjonsutvalget (ASU), møte med næringslivet om innovasjon Norge-program og folkemøte i Vanvikan. Onsdag er det folkemøte i Leksvik. Torsdag skal jeg til Hamar for å holde foredrag om skole. Fredag er det møte i styringsgruppa for politireform.