Veimøte

20 okt

Vi har vært i møte med Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune om vei.

Status Stadsbygd Kirke – Rørvik

 • 4 alternativ:
  • 0 alternativet er referanse. Trase som i dag.
  • Alternativ 0 pluss. Større bredde og overkjørsels sanering, med gang og sykkelvei, med større sving, færre avkjøringer, 3 m mellom vei/gang sykkelvei fra kirka.
  • Alt 1 med 860 meter tunnel, legges rett over Stykket og gård Wemundstad.
  • Alt 2. Lengre tunnel, geolog anbefaler ikke dette på grunn dårlig fjell/overbygning. Alternativet droppes.
  • Alt 3. Åpen trase. Blir med videre.
  • Stadsbygd Kirke – Rørvik Legges ut til offentlig høring rett etter HLTM-møtet i November.

Status Skaret

 • Planlegger trase med 10 % og forbikjøringsfelt, 3 m høyere i botn
 • I dag 5,5 m har 8-14%. Kort strekning med 14%.
 • H2 vei 7,5 m bredde.
 • Dagens 8T – Ny vei: 10T
 • Multikonsult laget enkel 3D modell
 • Dagens vei normal legger til grunn at 8% er maks
 • Regional fraviksgruppe – gir faglig anbefaling
 • Fylket har vedtaksmyndigheter. Sak til fylkestinget – men skal opp ikommunestyret først.
 • Venter fortsatt på resultat om grunnforhold i botn