Ordførerens info uke 39

26 sep

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: positiv innstilling politireform, landets fylkesmenn på besøk i Rissa og møte i fellesnemnda – der fremtidig politisk og administrativ organisering skal vedtas.

Forrige uke var det mandag møte i Rissa Utvikling. Her ble 2. tertialrapport godkjent med positivt resultat. Vi behandlet søknader til næringsfondet og vi fikk informasjon om akseltrykk vei, nytt ørneprosjekt, fylkesmannsbesøk, mobil og fiber.

Mandag var vi i Steinkjer og møtte Verran kommune og fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å diskutere Verrabotn. Et godt møte. Fylkesmannen vil i sitt tilrådingsbrev til departementet i starten av oktober anbefale at Verrabotn blir en del av Indre Fosen. Indre Fosen og Verran vil møtes for å prøve å bli enige om fremtidig grense mellom kommunene. Dersom vi ikke blir enige, vil departementet i siste instans behandle denne saken. Vi mener Indre Fosen og innbyggerne har en god sak, og har stor tro på at vi finner en god løsning på grensetvisten.

Tirsdag var det møte i administrasjonsutvalget (ASU). Her behandlet vi retningslinjer ved langtidsfravær og vi fikk status på arbeidsmiljøsatsingen i Rissa kommune. Arbeidet går svært godt, og sykefraværet i Rissa kommune er redusert fra 9,5 prosent til 5,7 prosent fra 2014 til 2016.

fravaer16

Tirsdag var det også møte med næringslivet om innovasjon Norge-program og folkemøte i Vanvikan. Onsdag var det folkemøte i Leksvik. Begge møtene var svært positive, med mange gode innspill til arealplanarbeid og annet innbyggerne var opptatt av.

vanvikan16

Torsdag var jeg på Hamar og holdt foredrag om skole og skoleeierrollen. Utrolig spennende. Det var fylkesmannen i Hedmark og Oppland som holdt skolekonferanse for politikere, administrasjon, skoleansatte og tillitsvalgte i de to fylkene. Vi har fått mange slike oppdrag etter at vi vant skoleeierprisen.

hamar

På grunn av at rådmann Vigdis Bolås fram til 2018 skal være rådmann i 50 prosent stilling i Rissa og 50 prosent i Leksvik skal det konstitueres to assisterende rådmenn fram til 2018. I Rissa er det nå klart at det er helse- og omsorgssjef Hilde Anhanger Karlsen som skal ha denne jobben. I Leksvik blir det Bjørn Ståle Aalberg.

Fredag var det møte i styringsgruppa for politireformen. Vi er mange som har jobbet hardt og målrettet – og argumentert godt for at det ikke er tilstrekkelig med bare ett tjenestested på Fosen. Det som ligger inne i anbefalingen fra politimesteren i Trøndelag nå er at tjenesteenhet Fosen bestående av kommunene Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Rissa og Leksvik skal ha tjenestestedene Ørland og Rissa. Aller helst ønsker vi på Fosen at også Åfjord får beholde tjenestestedet.

politi16

I kommende uke er det høringskonferanse om politireformen på mandag. Da skal ordførere og rådmenn diskutere politimesterens anbefaling. Mandag kveld samles kommunestyrene i Rissa og Leksvik for å arbeide med politisk og administrativ organisering av Indre Fosen. Tirsdag er det møte i styringsgruppa for Stadsbygd skole. Målet her er å lage innstilling til kommunestyremøtet i oktober.

Onsdag får vi besøk av fylkesmennene i hele landet. Anledningen er en fagsamling for næringsutvikling i regi av Landbruks- og matdepartementet. Tema for samlinga er «Innspill til strategi for landbruksbasert reiseliv». Følget vil besøke Rein, Leira, Sund og Klakken Eplehage, der vi viser fram blant annet iskrem-, melke-, akevitt- og øl-produksjon.

Torsdag er det møte i formannskapet, der følgende skal behandles: Tap av fordring (Bergen Group ASA), avtale mellom Fevåg sjøgrunnsameie og Rissa kommune, endring av veinavn (Kristian P. Bergs vei), søknader om støtte og midler til opprettholdelse av folkehelsetiltak.

Deretter er det møte i fellesnemnda, der mange viktige saker skal behandles. En stor sak her er politisk og administrativ organisering fra 01.01.2018 i Indre Fosen kommune.

politisk-org2

Videre skal vi behandle omstillingsprogram for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen i perioden 2017-2022, vi overfører budsjett og delegerer ansvaret til politisk utvalg for kultursektoren i Indre Fosen kommune, og vi sluttbehandler felles planstrategi for Leksvik og Rissa kommuner. Vi har følgende drøftingssaker: politisk organisering i 2017 og hvordan vi skal finne fram til kommuneblomst for Indre Fosen. Av orienteringssaker har vi blant annet rapportering av prosjektbudsjett og rapportering fra arbeidsgruppene.