Ordførerens info uke 40

3 okt

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: kommunestruktur på Fosen, fellesnemndsmøte der politisk og administrativ organisering i ny kommune ble vedtatt og vellykket fagseminar for alle landets fylkesmenn ble avholdt i Rissa.

Forrige uke var det høringskonferanse om politireformen på mandag. Da diskuterte vi politimesterens anbefaling; der politistasjon i Rissa og på Brekstad ligger inne.

politi3

Mandag kveld var kommunestyrene i Rissa og Leksvik samlet for å arbeide med politisk og administrativ organisering av Indre Fosen. Tirsdag var det møte i styringsgruppa for Stadsbygd skole. Her jobbet vi med underlag for å lage innstilling til kommunestyremøtet i oktober. For å kunne gå videre med prosjektet legges det til grunn at kommunestyret vedtar at det fortsatt er ungdomsskole på Stadsbygda, men at det er 1-7. delen som bygges ny. Tirsdag møttes også arbeidsutvalget i Fosen Regionråd for å diskutere samlet uttale om politireformen for Fosen.

Onsdag hadde fylkesmennene i hele landet fagsamling for næringsutvikling i regi av Landbruks- og matdepartementet – i Rissa. Tema for samlinga er «Innspill til strategi for landbruksbasert reiseliv». Særdeles spennende at de valgte å legge det til Rissa. I tillegg til mange innlegg fra oss i kommunen om hvordan vi jobber med landbruk, mat og reiseliv, besøkte de blant annet Rein, Leira og Klakken Eplehage. De var svært begeistret for maten de fikk i den nyåpnede «Smørehallen» på Sund, og de fikk et innblikk i iskrem-, melke-, akevitt- og øl-produksjon.

fm-besok

Torsdag var det møte i formannskapet, der følgende ble behandlet: Tap av fordring (Bergen Group ASA) ble vedtatt, Det samme med avtale mellom Fevåg sjøgrunnsameie og Rissa kommune. Formannskapet vedtok endring av veinavn til Kristian P. Bergs vei. Søknad fra IL Fjellørnen til opprettholdelse av lys- og turløypenettet på Storhavet ble oversendt idrettsrådet. De fikk i år 200.000 mer i støtte.

Deretter var det møte i fellesnemnda, der mange viktige saker ble behandlet, blant annet politisk og administrativ organisering fra 01.01.2018 i Indre Fosen kommune. Både politisk og administrativt skal det være 6 sektorer/utvalg: oppvekst, kultur, helse- og omsorg, areal og næring. Bortsett fra næring ble strukturen vedtatt. Vi vil bruke høsten på å finne ut hvordan vi skal organisere næringsarbeidet i den nye kommunen; skal vi ha et kommunalt foretak, skal det ligge i linjeorganisasjonen under rådmannen, eller en annen løsning. Vi vil også involvere næringslivet for å finne fram til den beste måten å gjøre det på.

Vi hadde også en drøftingssak for å diskutere om det er noen av sektorene vi kan slå sammen tidligere enn 01.01.18, slik vi allerede har gjort med kultur. Å slå sammen næringsarbeid fra 01.01.17 er et stort ønske fra mange, areal ble nevnt som et mulig område som kan startes opp tidligere.

I forbindelse med omstillingsprogrammet vedtok vi søknad fra Indre Fosen kommune til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, «Handlingsplan 2017 for omstillingsprogrammets første år» og «Omstillingsplan for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017-2022», med oversikt over når og hvordan vi ønsker å bruke de 38 millionene vi søker om.

omstilling-ressurs

Vi overførte budsjett og delegerte ansvaret til politisk utvalg for kultursektoren i Indre Fosen kommune. Felles planstrategi for Leksvik og Rissa kommuner ble vedtatt. Sentrumsplanene som allerede er i gang skal sluttføres. Kommuneplanens arealdel skal startes opp i begge kommunene i løpet av året. Det er satt av ekstra midler i Indre Fosen til å forsere dette viktige arbeidet.

planer

Vi hadde en drøftingssak om hvordan vi skal komme fram til kommuneblomst for ny-kommunen, og vi fikk orientering om prosjektbudsjett og rapportering fra arbeidsgruppene.

Fredag holdt fylkesmannen pressekonferanse om sin tilråding i forhold til kommunereformen, og hvordan kommunestrukturen skal se ut i framtida. Jeg mener det var en god tilråding de kom med for Fosen sin del. Det er klokt at Fylkesmannen anbefaler at de prosessene som pågår på Fosen får fortsette videre, og at de samtidig har tanker om et samlet Fosen en gang i framtida (2025). Det er også fint at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag anbefaler at Verrabotn går inn i Indre Fosen.

fm

Kommende uke er det nok et møte i styringsgruppa for politireform på mandag. Foredrag om velferd og demokrati til flyktningene våre, enhetsbesøk på oppfølgingstjenesten og Eldres dag i Fritun på tirsdag. Onsdag er satt av til å jobbe med budsjett 2017, torsdag informerer fylkesmannen om årets statsbudsjett og fredag er det møte i styringsgruppen for omstillingsprogrammet. Fredag kveld er det Idrettens Hederskveld i Trondheim.