Ordførerens info uke 41

10 okt

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Besøk fra Ungarn (EU-prosjekt) og kommunestyremøte.

Forrige uke var det en del møter for å diskutere hvordan vi organiserer næringsarbeid i Indre Fosen kommune. Tirsdag fikk jeg besøk av flyktninger som har vært i Rissa i mindre enn ett år, for å fortelle dem om demokrati og velferd. De var alle sammen veldig fornøyd med å komme til Rissa – og de trivdes godt her. Tirsdag var vi på enhetsbesøk på oppfølgings-tjenesten. Her har det skjedd mye det siste året, blant annet har de flyttet inn i 2 nye lokaler. De var opptatt av at renoveringen av deres bygg bak Rema 1000 måtte fortsette.

Tirsdag kveld var det Eldres dag i Fritun. Eldrerådet hadde laget et flott program, med blant andre Marvin Wiseth og John Northug. En særdeles trivelig kveld.

eldres

Onsdag var det møte i Administrasjonsutvalget (ASU), der vi blant annet vedtok retningslinjer ved langtidssykefravær og reglement for godtgjøring for bakvakt (hjemmevakt) i omsorgen. Klara Rognhaug feiret sin 100-årsdag. Det var en sprek og særdeles klart jubilant som samlet slekt og venner på Rissa Helsetun.

100

Torsdag var vi på fylkesmannens statsbudsjett-konferanse, og overføringene Rissa får ser heldigvis ut til å være litt bedre enn de prognosene vi hadde fått på forhånd. Samtidig ser vi at vi ville fått en vesentlig tøffere økonomi framover, dersom vi ikke hadde vedtatt å slå oss sammen med Leksvik.

fm-budsjett

Fredag var det møte i styringsgruppen for omstillingsprogrammet. Fredag kveld var det Idrettens Hederskveld i Trondheim. Her fikk Tove Solli mye velfortjent heder for sin innsats for turnmiljøet i Rissa. Magne Tung ble også tildelt oppmerksomhet for å ha tatt idrettsmerket 25 ganger.

tove

Kommende uke får vi besøk fra Ungarn i forbindelse med et EU-prosjekt. Prosjektet går på å skape næring i samspillet landbruk, småskalamat og turisme. Det er Rissa Utvikling som arrangerer, og har lagt opp et omfattende program for besøket. Mandag er det generalforsamling i Fosenbrua AS, tirsdag møte i styringsgruppa for omsorgssenter Stadsbygd og for Mælan skole. Onsdag er det møte i Fosen Regionråd og læringsnettverk for integrering.

Torsdag er det kommunestyremøte. Da behandles tertialrapport per 31.08.16 for Rissa kommune og Rissa Utvikling KF, tap av fordring til Bergen Group ASA, miljøsanering Nordmololeira på Kvithylla, rehabilitering og nybygg ved Stadsbygd skole, sluttbehandling av felles planstrategi for Leksvik og Rissa kommuner, strategisk næringsplan for Fosen 2016-2020, kommunal garanti spillemidler Rissahallen SA – Basishallen, ny selskapsavtale Trønelag Brann- og redning (TBRT) søknad om varig fritak fra politiske verv – Torun Skjervø Bakken og Maria Gjølgali. Som drøftingssak har vi budsjett 2017 og økonomi- og handlingsplan.

Torsdag kveld er det Eldres dag i Vanvikan, og fredag er det høstferie.