Ordførerens info uke 42

17 okt

Hovedsaker denne uken: Generalforsamling i Fosenbrua, Ungarnbesøk, kommunestyremøte og positive signaler om 10 tonns vei i Rissa.

Forrige uke var det styremøte og generalforsamling i Fosenbrua AS. Det er nå ca 4 millioner som er betalt inn som aksjekapital. Følgende saker ble behandlet: iverksettelse av trafikkanalyse, domenenavn, webside, sosiale medier, forlenget bompengeperiode til 40 år, konseptstudie Stjørnfjorden og landfallsstudier Flakk og Rørvik.

Tirsdag var det styringsgruppemøte for omsorgssenter på Stadsbygd. Reguleringsplan blir trolig vedtatt i første møte i 2017, og bygget skal stå ferdig til jul 2018. Det ble satt ned et forhandlingsutvalg som skal jobbe videre med kontrakt, og en jury/bedømmelseskomite ble satt ned for å jobbe med bedømmelse av prosjektalternativene.

Tirsdag var det også møte i styringsgruppa for Mælan skole. Her ble det besluttet å kjøre samme konkurranseform som for Åsly skole. En stor del av forarbeid, romprogram etc, er allerede gjort. Det lages nå en tidsplan for både Mælan og Stadsbygd, slik at vi økonomien er klar til økonomi- og handlingsplanen skal vedtas i desember.

Tirsdag og onsdag møtte vi fylkeskommunen for å diskutere 10 tonns vei. Det var meget gode møter, der vi fikk gode signaler om at det i nær framtid vil startes opp et arbeid for å få til 10 tonns vei fra Rørvik til Itab og Kvithylla.

Søndag til onsdag hadde vi besøk av en delegasjon fra Ungarn i forbindelse med et EU-prosjekt som går på å få til næring i skjæringspunktet mellom landbruk, kortreist mat, opplevelse, håndverk og turisme. Meget hyggelig og lærerikt besøk. Onsdag morgen fikk vi en presentasjon av deres hjemkommune av ordføreren.

ungarn33

Onsdag var det møte om flyktninger og integrering. Det går bra med bosettingen. Vi ligger foran skjema. Av de 18 vi skal bosette i 2017, er allerede 15 bosatt.

Onsdag var det møte i Rissa Utvikling, der vi behandlet søknader fra Fevåg og Frengen Utvikling, Rissa Næringsforum og Norheim Senter. Begge søknader fikk det de søkte om. Det ble også brukt et mindre beløp til å kjøpe aksjer i LIV Holding AS. Onsdag kveld var det også styremøte i Stadsbygd Prestegård.

Torsdag var det kommunestyremøte. Her behandlet vi blant annet tertialrapport for Rissa kommune og Rissa Utvikling. Det ble besluttet å gå videre med arbeidet fram mot endelig vedtak i kommunestyret om byggeprosjektet på Stadsbygd skole. Skolebyggene fra henholdsvis 1954 og 1965 rives og erstattes med nye og tidsriktige undervisningsbygg for klassetrinnene 1-7. Arealbehovet for nybygget er beregnet til 4 200 m². Arealet som rehabiliteres/oppgraderes omfatter to paviljonger, bygg fra 1996 og bygg med bibliotek. Ellers ble strategisk Næringsplan for Fosen 2016-2020 ble vedtatt, vi fikk orientering om budsjettet for 2017 og økonomi- og handlingsplan, og Rissa kommune ga nødvendig garanti til Rissahallen SA på inntil kr. 6 500 000 i forbindelse med Basishallen.

kst22

Torsdag kveld var det Eldres dag i Vanvikan, hvor Steinar og jeg fortalte litt om hvordan det gikk med sammenslåingsprosessen i Indre Fosen. En særdeles trivelig kveld, med gode appeller, kåseri og musikk.

eldre-vanvikan

Forrige uke hadde Fosna-Folket et oppslag om at alle Fosen-kommunene gjorde det svakt i en test forbrukerrådet hadde utført. Testen utgjorde et gjennomsnitt av alle testene de hadde gjennomført siden 2005. Ser en på den siste testen, derimot – for 2016, gjør Rissa det meget godt. Vi kommer på 60. plass, mens de andre kommunene på Fosen ligger mellom 233. og 377. plass. Meget god innsats av de ansatte i Rissa kommune!

forbruker

Kommende uke er det realfagskick-off på mandag og befaring Verrabotn på tirsdag.  Onsdag er det møte i gruppa som jobber med videregående skole. Torsdag er det enhetsbesøk på Rissa sykehjem, og fredag er det høringsseminar om skolebruksplan 4 – som handler om de videregående skolene i Sør-Trøndelag.