Ordførerens info uke 43

24 okt

Hovedsaker denne uken er møte i fellesnemnda, formannskap, møte med fylkesmannen og rekruttering av ledere i Indre Fosen.

Forrige uke var det realfagskick-off på mandag. Anne H. Nakken fra Matematikksenteret holdt et spennende foredrag for ansatte i skole og barnehage i Indre Fosen. Arbeidet med Realfagsatsinga har foreløpig fokus rundt barnehage og 1.-7. trinn.

realfag

Tirsdag var det møte i Leksvik, der vi diskuterte en rekke saker i forbindelse med sammenslåingsprosessen. Onsdag var det møte i gruppa som jobber med videregående skole. Vi danner en prosjektgruppe som har som mål å lage en enkel og helhetlig rapport med klart og reflektert budskap. Innholdet bør berøre 6-7 aspekter ved videregående skole. Så som skolefaglig tilbud, bygning og tomt, transport, økonomi, næring, samfunn og involvering.

Onsdag var det også møte i partssammensatt utvalg for Indre Fosen. Her gikk vi igjennom sakene for møtet i Fellesnemnda neste torsdag.

Torsdag var det enhetsbesøk på Rissa sykehjem. Her informerte vi litt om hva vi holder på med i kommunen. De var naturlig nok svært interessert i å høre om prosessen med administrativ organisering i Indre Fosen, og vi fikk høre litt om hva de er opptatt av.

Fredag er det høringsseminar om skolebruksplan 4 – som handler om de videregående skolene i Sør-Trøndelag.

I forrige uke var det grunnundersøkelser på tomta til Strømmen Eiendom (Rema 1000). De har et klart mål om å komme i gang med bygging i løpet av vinteren.

rema

I kommende uke er det en rekke bedriftsbesøk på mandag og tirsdag i forbindelse med at Indre Fosen har fått ekstraordinære midler til å iverksette tiltak som kan bidra til å sikre og skape arbeidsplasser og som en del av dette arbeidet startes nå bedriftsutviklingsprogrammet SMB-utvikling. Det er også møte i styringsgruppa for omstillingsprosjektet.

smb

Tirsdag er det enhetsbesøk på Rissa Helsetun og kurs i klarspråk.

Tirsdag vil også partssammensatt utvalg drøfte hver enkelt tilsetting når det gjelder ledere til Indre Fosen kommune. Prosjektleder i Indre Fosen er i gang med rekruttering av ledere, og planen er at ledergruppen for Indre Fosen kommune blir ferdigstilt og offentliggjort i Fellesnemda på torsdag. Det er kun 2 sektorlederstillinger det er konkurranse om: Helse- og omsorgssjef og Økonomisjef. I de andre sektorene har det kun vært én søker. Prosessen foregår med ekstern bistand fra rekrutteringsbyrået Assessit. Byrået har ikke hatt oppdrag for hverken Rissa eller Leksvik tidligere. Rekrutteringen vil inneholde personlighetstest, dybdeintervju, intervju og referansesjekk. En tillitsvalgt fra hver kommune deltar i intervjuene.

Onsdag har vi arbeidsmøte i Fosenbrua AS. Her vil vi blant annet jobbe med mediestrategi, bruk av sosiale medier og strategi for å få myndighetene til å akseptere 40 års nedbetalingstid.

fosenbrua

Onsdag er det også styremøte i KulturCompagniet og samarbeidsmøte med St. Olavs om sykehustilhørighet for nye Indre Fosen kommune.

Torsdag er det formannskapsmøte, der vi har en sak om adressenavn på en vei (Selvikveien). Ellers skal vi diskutere boligpolitisk plan, hvordan vi skal jobbe som JA-kommune, og en gjennomgang på arealplanstatus.

befolkningsutvikling

Torsdag er det også møte i Fellesnemnda for Indre Fosen, der sakene er: utviklingsarbeid for videregående skole i Vanvikan, innspill til Trøndelag politidistrikt sin tilråding om politistruktur, Fosenbrua AS – overkurs på aksjene og valg av leder og nestleder i Kulturutvalget. Vi skal videre drøfte politisk organisering i 2017 og Fosen Helse IKS; og vi har følgende informasjonsaker: ansettelse av administrativ ledergruppe, primærsykehus og mulige samarbeidsformer, IKT i Indre Fosen kommune, rapportering prosjektbudsjett og rapportering fra arbeidsgruppene.

Fredag får vi besøk av fylkesmann Brit Skjelbred – til dialogmøte om sentrale problemstillinger slik kommunen vurderer det – med bakgrunn i egen situasjonsforståelse eller Fylkesmannens kommunebilde. Kommunebildet er et dokument som fylkesmannen lager årlig, og som beskriver Rissa kommune med hensyn blant annet på befolkning, økonomi og struktur, økonomistyring, de ulike kommunale sektorene, samfunnssikkerhet og beredskap.

fylkesmann