Ordførerens info uke 44

31 okt

Hovedsaker denne uken er paviljongen forsvinner, møte i formannskap og fellesnemnd, møte med fylkesmannen og rekruttering av ledere i Indre Fosen.

Forrige uke var det en rekke bedriftsbesøk på mandag og tirsdag i forbindelse med at Indre Fosen har fått ekstraordinære midler til å iverksette tiltak som kan bidra til å sikre og skape arbeidsplasser. Bedriftsutviklingsprogrammet SMB-utvikling er igangsatt som en del av dette arbeidet. Det ligger nå an til at omstillingsprogrammet for Indre Fosen får en ramme på 6 millioner årlig i 6 år framover.

ssb

Tirsdag var det enhetsbesøk på Rissa Helsetun og kurs i klarspråk. Tirsdag var det også partssammensatt utvalg, der vi drøftet hver enkelt tilsetting av ledere til Indre Fosen kommune. Det er kun 2 sektorlederstillinger det har vært konkurranse om: Helse- og omsorgssjef og Økonomisjef. I de andre sektorene har det kun vært én søker. Med henblikk på medias presentasjon av prosessen, er det viktig å presisere dette. I de to sektorene det har vært konkurranse, ble Hilde Anhanger Karlsen fra Rissa helse- og omsorgssjef og Ørjan Dahl fra Vanvikan økonomisjef. Prosessen har foregått med ekstern bistand fra rekrutteringsbyrået Assessit, som innstilte på det som ble det endelige resultatet. En tillitsvalgt fra hver kommune har deltatt i intervjuene. Medlemmene i partssammensatt utvalg syntes naturlig nok det var synd at det ikke ble med noen ledere fra Leksvik, men samtidig at prosessen har vært god – og at Assessit har gjort en grundig og ryddig jobb.

Onsdag var det arbeidsmøte i Fosenbrua AS. Her jobbet vi blant annet med mediestrategi, sosiale medier og strategi for å få myndighetene til å akseptere 40 års nedbetalingstid.

fosenbrua-2

Onsdag var det også samarbeidsmøte med St. Olavs om sykehustilhørighet for nye Indre Fosen kommune, samt styremøte i KulturCompagniet; der følgende saker ble behandlet: aktivitet høst 2016, prisliste og generelle vilkår, skjenkebevilling, kommunesammenslåing, Den siste Viking og budsjett 2017.

kc

Torsdag var det først formannskapsmøte, der vi vedtok adressenavn på en vei (Selvikveien). Ellers diskuterte vi boligpolitisk plan og fikk en god gjennomgang på arealplanstatus. Indre Fosen har bevilget to millioner ekstra til planarbeidet. Etterpå var det møte i Fellesnemnda for Indre Fosen. Her er stemningen meget god, og vi behandlet følgende saker: utviklingsarbeid for videregående skole i Vanvikan, innspill til politireformen, Fosenbrua AS – overkurs på aksjene og valg av leder og nestleder i Kulturutvalget. Vi drøftet politisk organisering i 2017 og Fosen Helse IKS; og vi fikk informasjon om ansettelse av administrativ ledergruppe, primærsykehus og mulige samarbeidsformer, IKT i Indre Fosen kommune, rapportering prosjektbudsjett og rapportering fra arbeidsgruppene.

Fredag fikk vi besøk av fylkesmann Brit Skjelbred – til dialogmøte om sentrale tema for oss i Rissa kommune: kommunesammenslåing på Fosen, satsingsområder, samfunnsutvikling, de ulike sektorene og mye mer.

fylkesmann2

Paviljongen er endelig i ferd med å forsvinne – en stor milepæl. I over 30 år har den stått mitt i sentrum, uten å ha vært noen estetisk nytelse. Halvparten rives, og halvparten flyttes til bensinstasjonen på Rødsjøen.

Kommende uke er det årsmøte i Rissa Bondelag mandag kveld.

dyrk-fosen

Tirsdag er det møte i Næringsalliansen i Osen, Kommunal- og Moderniserings-departementet kommer på besøk for å høre hvordan sammenslåingen går, og tirsdag kveld er det felles kommunestyremøte med Leksvika for å se på økonomi- og handlingsplan fremover. Sentrale spørsmål vil være hvor mye vi kan investere fremover og hvordan økonomien i Indre Fosen vil bli.

Onsdag og torsdag er det nettverksmøte om flyktninger. Torsdag er det også møte i arbeidsutvalget til Fosen Regionråd og møte om Kroa Produkter og Noris.

Fredag er satt av til å jobbe med eksterne avtaler for Indre Fosen.